Защо

Създадохме тази платформа, защото вярваме, че въпросите, свързани с избор на специалност, са изключителнo важни и водят до определени последствия. Необходимо е да се  разискват теми и въпроси, отнасящи се до образованието.  Стремим се академичното ориентиране да води до осъзнати избори. Вярваме, че когато действията са мотивирани от желание – резултатите са само въпрос на време.

Как?

Академично ориентиране – провежда се  събеседване с психолог, в което се изясняват личните качества и умения. Извършва се събеседване с aкадемичен консултант. Набира се фактологична информация, от която открояваме вашите ТОП 3  желания, сравняваме ги по определени критерии и ви предоставяме резултатите. Предлагаме ви нашата оценка, както и стратегия за осъществяването на желанията ви. 

Нашите услуги

Ние извършваме академични ориентирания. Психолог и Академичен консултант поемат вашия индивидуален случай и търсят специалности/програми,  които отговарят на вашите търсения. Ние сравняваме учебни заведения и ви изпращаме необходимата информация в личния ви профил.  Ние провеждаме езикови обучения с преподаватели, носители на езика, както и курсове за личностно  усъвършенстване.

Последни новини

  • Как би изглеждало училището – мечта? - Всеки ден си задавам този въпрос… Често чувам от високообразовани мои приятели и познати, че „училището на живота“ е по-важно и как най-приложимото в живота, научено в училище, не е било по време на преподаването на материала, а по-скоро в междучасията, на двора, на училищна екскурзия, в часа на класа…  Някак винаги ме стряска това, […]
  • Притча за добротата       - Живял един честен човек, който никога не се стремял да превъзхожда другите. Бил добър и трудолюбив. Бил добър и трудолюбив, но не можел да постигне успех в живота. Работата била там , че всички, които можели, постоянно предавали и използвали в свой интерес този човек, ще го наречем Вратан. Но това не го тревожело и […]
  • Моето „когато бях малък…“ е различно от твоето! - Моето бъдещо аз и реализация са различни от твоите… Моите мечти са различни от твоите… Аз съм различен от теб и имам различни таланти…     Когато бях малък изобщо не съм мислил какъв искам да стана, бях в настоящето и, без да знам, съм имал нужда от подкрепа. Когато бях малък, бях ученолюбив и бях […]