, ,

Учител в България и учител в другите страни в Европа – едно болезнено сравнение

 

teacher_2549217b

Каква е статистиката в момента – около 1900 учители се търсят за началото на учебната 2014 година – обърнете внимание на бройката – 1900.

Какво означава това?

Отново децата ще  бъдат потърпевши. При подобно търсене директорите са оставени без избор – ще наемат „куцо, кьораво, сакато“, само и само да запълнят дупките и да могат  да стартират годината. Съвсем нормално последствия биха били допълнителна демотивация на учениците и липса на интерес, честа смяна на преподавателите, допълнително обезценяване на преподавателския труд, липса на желание от тяхна страна  да дават най-доброто от себе си и т.н.

Разбира се, че недоволство зрее сред учителите. Просветният министър  Румяна Коларова направи постъпления в тази посока. Преподавателите, които досега са получавали 500 лв., вече ще взимат 530 лв. Възнаграждението на старшите учители става 590 лева.

Това обаче не може да реши задълбочилия се проблем.

Без съмнение учителите е необходимо да бъдат, ако не най-добре платени, то сред най-добре платените. Тяхното значение за изграждането на мирогледа на бъдещите поколения е от изключително значение. А те допринасят и за формирането на младите като личности.

Министър Коларова е специализирала в Лондон – London School of Economics and Political Science, Ню Йорк – New School for Social Research, и Флоренция – European University Institute. Доцент по сравнителна политология в Алма матер „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Политология“ и директор на магистърска програма „Европейска интеграция“.

Надяваме се тази внушителна визитка и опит да се отразят на образованието чрез по-сериозни предложения и реформи.

Учителите имат нужда да почувстват, че са ценни, тъй като точно това чувство за стойност рефлектира върху учениците. Когато чувството е на недоволство и неудовлетвореност, учениците са отдушникът. И тук вече поговорката „каквото повикало, такова се обадило “ се проявява в пълна сила.

Спомням си, когато кандидатствах Българска филология, един от най-често задаваните въпроси беше: „Учител ли ще ставаш?“. Конотацията на въпроса не беше положителна. Естествено той съдържаше скрити под повърхността следните въпроси: „Ти да не си луд?“;

„С толкова малко  ли се задоволяваш в живота?“.

Управляващите и отношението към преподавателите последните години са изградили подобно отношение към най-уважаваната и ценена професия в развитите страни.

Нека приложим статистика за заплащането на общообразователните учители в останалите страни от Еврооа.

Данните са от Европейската комисия за 2013 година.

Статистиката е болезнена.

Забележка – някои цифри варират що се отнася до начално, основно и средно образование, но взетите показатели са доминиращите като запплащане.

Ето и статистика за заплащането на учителите в някои страни от Европа:

МЕСЕЧНО (EUR)      ГОДИШНО (EUR)

България – 500/255 EUR   – 6000лв/3068 EUR

Чехия –                  827                               9930

Дания –               3417                            41 006

Германия –       3735                            44 823

Естония –             679                               8152

Ирландия –      2317                             27813

Гърция –            1133                             13603

Испания –          2611                             31332 

Франция –         2179                              26158

Италия –            2070                              24846

Кипър –              2211                               26539

Латвия –               381                                 4578

Литва –                  314                                 3774

(тук по-добре са платени началните учители, което е интересна зависимост – отчитат трудността при работата с най-малките)

Люксембург       6491                              77897

Унгария –             436                                5240

Малта –                1479                             17753

Австрия –             2676                            32115

Полша –                    519                              6234

Португалия –       1703                            20439

Румъния –               268                               3221

Словения –             1413                             16965

Словакия –               534                               6408

Финландия –          2641                             31699

Швеция –                 2691                             32293

Англия –                  2072                            24874

Хърватска                  727                              8734

Турция –                   1092                             13114

Норвегия –                5311                             63733

Нека да се замислим следващия път, когато има протест, дали да не излезнем и да подкрепим хората?!

Тяхната кауза е и наша кауза!

Андрей Илиев

, ,

Стипендии за магистратура „Иновации, предприемачество и финанси“

Последна възможност за стипендии в магистърската програма по „Иновации, предприемачество и финанси”

 

unnamed

 

Имате последна възможност да кандидатствате за стипендия в размер на 20% от пълната такса за предстоящата учебна 2014/2015 година за магистърска степен по „Иновации, предприемачество и финанси“:

http://mief.vuzf.bg/bg/

 

20-scholarship 2 (5)

 

Тя се отличава с изключителна практичност – интерактивен начин на преподаване, тясна връзка с преподаватели-практици, гост-лектори от български и международни компании опериращи в България и възможност за обмяна на опит между съмишленици.

Виктория Иванова, студент в магистуратурата споделя:

За мен най-ценното е начинът на мислене и споделеният опит. Смятам, че в основата на всички нови знания, умения иинструменти, които изучаваме, стои начинът на мислене, който се изгражда, умението, когато видиш даден бизнес, да можеш дори без лист и химикалка да си представиш бизнес модела му и това как работи. Да можеш, когато видиш финансовия отчет, той да ти даде отговори, а не да ти създава още повече въпроси.

Ето какво споделя Борис Колев – също студент магистратура „Иновации, предприемачество и финанси”:

Програмата е така структурирана, че всеки млад предприемач да тръгне по правилната, добре утъпкана пътека към това да направи проекта си успешен. Програмата е много добре последователно подредена и фактът, че обхваща уменията и знанията от самото формулиране на бизнес идеята, до реализирането, маркирането, финансовото планиране, управлението на растежа и дори изхода от бизнеса, е супер ценно. А дори и студентите да не са поели по пътя на собствения бизнес също им дава страхотен поглед отгоре на начина, по който функционира и би трябвало да се управляват иновативните компании с бъдеще.

Магистърската програма по „Иновации, предприемачество и финанси”  е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute. Основен партньор на програмата е международната компания Сиско Системс. Програмата отговаря на острата нужда на българската икономика от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна и практична подготовка, които могат да реализират устойчив растеж и развитие.

Обучението в магистратурата започва на 1 ноември 2014 г. и продължава 3 семестъра за завършилите икономическа специалност.

Крайният срок да кандидатстване е 1 октомври 2014 г.

 

, ,

Късче рай… Почвата на най-трудните моменти е най-плодотворна!

hope-2-570x379_5b2a74a98dc194118606e13bfb555bea30e30e32

 

В документалния филм за музикалния фестивал в Удсток през 1969г. една жена, коеято е била там, разкрива:

– Участниците трябваше да се обединят и да си помагат. Беше се появило нещо във въздуха. Един град от 500 000, появил се за един ден, приютяваше много хора, които бяха обединени от случващото се. Хората вaдеха колите си от калта, споделяха храната си, помагаха на хипита, изпаднали в тежки състояния,  дори едно  бебе беше изродено тези дни.

Мисля, че във всяка катастраофа има късче рай – отбелязва тя!

Понякога катастрофите подготвят сцените за благодат, която иначе би бинала незабелязано.

Друга случка от близкото минало показва това. Когато ураганът Иники унищожи или повреди  повечето вкъщи на остров Кауай, след бурята жителите му трябвашe да обединят усилията си и да си помагат взаимно. Един човек ми каза:

– Тогава за първи път от много години се върна някогашния дух на взаимопомощ. След земетресението в Сан Франциско от 1989 г. групи специалисти по лечебен масаж доброволно помагаха на пожарникарите, които работеха до пълно изтощение. Просто се четеше нещо в очите на хората… Емпатия… Те бяха изградили връзка помежду си и бяха едно цяло. Богати и бедни се хранеха заедно в оцелелите заведения, докато се възстановяваха щетите. Много герои, които иначе биха останали анонимни, излязоха на преден план.

Никое събитие не е изцяло отрицателно. Понякога адът може да подготви почвата за неочакван рай!

kvalifikacia.bg

, ,

Как да трупаме лексика, когато изучаваме чужд език?

Боравенето с граматика, разбирането на чужда реч и воденето на свободен разговор са свързани с натрупване на лексика.

След като сте положили основите на езика, надграждането е свързано с това да се запознаете с принципно нова терминология и да надграждате познанията си.

learning-new-english-words

Тук ще споделим някои начини, които могат да способстват за по-лесно натрупване и запаметяване на нова лексика.

Запомнянето на факт, събитие или дума е свързано с изграждане на картина, т.е. картинните изображения при учене на нови думи са от изключително значение. На сетивото, което участва най-силно при запаметяването – зрението,  е необходимо да му е предоставена богата информация. Когато думата обозначава предмет и се налага да я запомним, възможността да участва картинно изображение при запаметяването е безценна.

Освен зрението е важно да помислим дали не може да се стимулира и друго сетиво?!

Ако, например, можем и да чуем думата в процеса т.е. да се включи се и слухът като сетиво – резултатът ще е още по-добър.

С няколко думи синтезирано – нека опитваме да провокираме и въвличаме участието на повече сетива!

Принципът е един и същ и работещ при изучаването на всеки един език. Тук ще дадем инормация, свързана с английския език. В интернет пространството има  поместени източници, които дават изобилно количество от думи чрез картинки и произношения.

Съветът е да се отделят 10 – 15 минути на ден  за обогатяване на речника.

Предлагаме ви три източника с достатъчна като количество информация и представена

 • В предложения линк отдолу са подредени по категории. Думите са предоставени с картинни изображения и произношения(т.е. можем да ги видим и да ги чуем)

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10363&Itemid=419

 • През втория линк можете да отворите 21 достъпни картинки, предоставящи 204 на брой думи по интересен и забавен начин. Можете да чуете произношението, както и съпътстващите примери към картинките:

http://english.vocabularyinpicture.com

 • В третият предложени източник отново думите са сортирани по категории и придружени с произношение:

http://www.languageguide.org/english/

Оказва се, че ученето на думи би могло да бъде лесно и забавно.

Можете да започнете от днес – само 10 минути на ден всеки ден, докато не минете думите в отделните категории.

Ще бъдете много приятно изненадани от резултатите!

Андрей Илиев

kvalifikacia.bg

 

 

, ,

Защо мисловните карти работят при запаметяването на информация?

Нека първо да се спрем на изискванията, за да бъде създадена пълноценна мисловна карта – ако те са спазени, дългосрочното запаметяване на информация е само въпрос на няколко механични повторения.

 • Централно разположение на обекта на наблюдение – в центъра стои основната тема.

maps-of-the-mind1

 •  Клонова структура – от общото към частното – мозъкът има нужда от ред. Когато информацията е добре структурирана, тя се запомня бързо.

 

mind-map1

 

 • Ключови думи – тук текстове и допълнителни обяснения не са необходими. Колкото по-просто е структурирана мисловната карта – толкова по-добра работа ни върши и по-добре се възприема информацията от нея.

 

keywords

 

 

 • Изображения – изключително важно условие за запаметяването. Изображенията ни позволяват да се развихри най-важното сетиво, що се отнася до запаметяването – зрението. Разбира се не към всякакъв тип информация или ключова дума има възможност да се прикрепи картинно изображение. В такъв случай можем да използваме символи, които асоциативно са свързани с ключовата дума. Желателно е поне за главните клонове да присъстват изображения или символи.

 

Pencils team

 • Линейна и йерархична структура – това е свързано с големината на буквите на ключовите думи и дебелината на клоновете  – правилото, което се спазва, съвсем естествено от хората, е по-общата информация да е с по-големи букви и да е разположена на клонове с по-голяма дебелина. Така преминаването към по-точната и конкретна информация е свързано с намаляване на шрифта и изтъняване на клоновете.

challenge

 

 • Да сме вложили въображението си – неслучайно тук ще поместим цитат – зад думите на автора се крият дълбоки прозрения.

“Въображението е по-важно от знанието“

Алберт Айнащайн

on-think-and-grow-rich-napolean-hill

 

 

 • Да се забавляваме докато създаваме мисловните карти – нека да отбележим колко е важно мисловната карта да бъде интересна и забавна – ако информацията може да бъде представена по смешен и забавен начин, тя е далеч по-запомнящата се.

 

fun

 

Създаването на мисловна карта отнема време. Ако информацията, която поместваме, е от значение да бъде дългосрочно запомнена, се оказва, че този процес всъщност ни спестява много време и усилия.

Андрей Илиев

,

Защо да си студент?

 „Нещата се развиват най-добре за онези, които независимо как се развиват нещата, умеят да извличат най-доброто от ситуацията.“

Джон Удън

Започваме с тази мисъл, тъй като живеем в България. Не всичко се развива по начина, по който искаме, в обществен, политически и икономически  план, не можем и да се похвалим със достатъчно качествено здравеопазване и резултатно правосъдие, пък да не говорим за качествено образование.

 

bad-situation5

 

Деца, на които им е отказан „СНЕЖЕН ДЕН“  т.е. ден само за игра – те обаче си го създават сами!

Това не означава, че е необходимо това да са oтправните точки на действие. Всяка промяна в един или друг смисъл е отрицание на нещо старо – важно е обаче да не спираме да опитваме!

Ще цитирам една мисъл:

„Някои градят своето бъдеще, а повечето от нас само го чакат да дойде.“

Е. Хау

Оказва се, че бездействието в много случаи не само, че ни ни оправдава за определени последствия, но прави нещата още по-зле, т.к. се чувстваме жертви на обстоятелствата и средата, в която живеем.

Под истинския успех винаги се крие тежка работа! Тези думи отекват в съзнанието ми като естествено продължение на логическата нишка.

Да се върнем на темата – защо да продължаваме обучението си?  Защо да бъдем студенти? (тук не изключваме самообучението)

Защото студентството „отваря много врати“. Разбира се, ако фирмите и държавата се обърнат повече към стажанти и се разработват повече проекти, които да се изпробват при реални икономически условия, тогава мотивацията за обучение и за знание би била по-голяма. Тук обаче попадаме в омагьосан кръг – бездействието поражда бездействие. Ако се изтъкнат достатъчно причини и доказателства, че си струва да се инвестира в нещо – студенти, проекти или каквото и да е – и държавата, и фирмите ще бъдат много по-отворени към комуникация, основана на взаимен интерес.

 

Важно е да се извлича максимума от ситуацията – ситуацията тук е просто да  живеем в България (Вече се е превърнало в нарицателно за абсурдни ситуации и непоправимост). Въпросът е, че ние доста помагаме първата асоциация с „българска работа“ да е нещо, което не е свършено добре, не е свършено правилно. А какво казваме за небългарското? Отчитаме и плюсове и минуси, а за българскоро – само минуси.

Не става само с минуси обаче!

free-your-mind-from-negative-thoughts

Емигрантството не винаги е правилният избор и не винаги е правилният избор за всеки.

Разбира се присъства като вариант, особено що се отнася до образованието.

Въпреки демографската криза – местата за пръвокурсниците тази година са 77 000, а випускът е от 59 000 зрелостници, не бива да смятаме, че няма качествено образование в България и качествени преподаватели.

Има качествено образование в България и качествени преподаватели – и те не са малко на брой!

Въпросът е преди да се вземе решение какво да учим – да сме си „написали домашното“ и да сме направили достатъчно добро проучване.

Тук сме поместили по-важните неща, на които да се обърне внимание, преди да се вземе решение  – това се отнася, както за бакалавърските програми, така и за магистърски и докторантски: (макар там нещата да са много по-ясни като цяло)

http://kvalifikacia.bg/zashto-da-uchim-visshe-obrazovanie/

Ако учим нещо, което желаем, ще сме част от цяло едно поколение, от чиито действия ще зависи бъдещето на следващите поколения. Отговорни сме за всички онези, които идват след нас! Дори и този аргумент да не присъства във вземането на решение да се образоваме, има много други, които могат да наклонят везната в полза на ученето.

Учебната среда, преподавателите, колегите, разменните програми, студентските бригади и не на последно място – участие в една от най-сериозните обществени сили – тази на студентите и на младите хора.

Историята се повтаря – дали не можем да повторим 60-те години на 20-ти век?

Тогава се появява „младежката култура“, с групи като Бийтълс, привличащи огромни тълпи тийнейджъри, където и да се появят. Подобни явления пък допринасят за стимулиране на културната революция и за увеличаване на различията между поколенията.

 

positive-thought1

Мнението на студентите и младите е важно! Но доколко ще се вземе под внимание, зависи от действията, които ще се предприемат.

 

Андрей Илиев

 

, ,

6 убийци на концентрацията – как да се справим с тях?

В днешният бързооборотен свят се нуждаем да правим много неща за кратък период от време. Животът на бързи обороти, раздробява ежедневната работа на множество малки стъпки и бързо ни изморява. Друг страничен ефект на този трескав начин на живот е намелената или разпръсната концентрация.

Колко от нас са захващали класически роман по-голям на обем, само за да го оставят ведната след това, след като са видяли колко страници е?

10 секундната реклама по-време на любимо предаване или филм дразни ли ви и кара ли ви да скачате от канал на канал като риба на сухо?

Нека да видим кои от вашите навици убиват вашата концентрация?

Не е чудно, че понякога навикът бива наричан втора природа и оказва силно влияние върху живота ни.

1. Социалните мрежи (медии)

social-media

 

С толкова много информация онлайн, това е един от основните убийци на концентрацията. Влизаш в интернет само да провериш един имейл и преди да си разбрал, вече си отворил Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype и цял набор от информация „танцува“ на отворените призорци,  придружена с настоятелни известия. Толкова е лесно да се свържеш с приятели и да се отделиш от работния процес – много пъти в рамките на един час. Всяко обновяване на статус прекъсва  умствения процес, принуждавайки те да се връщаш към започнататото и да подновиш работа.

Съвет:Employment-Contract-Advice-Solicitor2

Управлявайте социалните мрежи и работата си! 

Оставете бележка на вашият десктоп или бюро, за да ви напомня често да избягвате свързането към социалните мрежи, докато работите. Ако  чувството е неодържимо да влизате, то поне го правете по време на почивките ви, когато постоянният поток от съобщения няма да прекъсне концентрацията ви.

2. Претрупаност на имейла ви

 

bigstock-Email-Icon-4506573

Има нещо важно за имейла ви – след като сте получили нов имейл проверете дали се нуждае от спешен отговор, ако не – можете да го оставите настрана. Разбира се при положение, че ви разсейва от основната работа, с която сте се захванали. Няма да напреднете много, ако постоянно преустановявате това, което правите, за да отговаряте на всяко съобщение.

Съвет:

Employment-Contract-Advice-Solicitor2Не позволявайте на имейла ви да контролира графика ви!

Изградете си времеви рамки през деня, предназначени за отговаряне на получени писма, вместо постоянно да проверявате пощата си. През останалото време, можете да затворите имейлите си, за да не бъдете прекъсвани във всеки момент, в който получавате съобщение.

3. Мобилни телефони

KYOCERA_to_Highlight_Waterproof__Ruggedized_Mobile_Phones_and_Proprietary_Technology_at_MWC_2014.-cps-80853-Image.cpsimage

Преценете, кое е по-съблазняващо? Сигналът за получен имейл или мелодията на телефона ви. Това е звук, който малко от нас могат да пренебрегнат. Но вдигането на телефона не само коства времето, в което говорите, но също така прекъсва работоспособността ви върху текущата задача.

Съвет:

Employment-Contract-Advice-Solicitor2Изключете звука на телефона си!

Чували ли сте за функцията „CALLER ID“? Всички телефони я имат – ако прецените, че обаждането не е спешно, препратете го към гласова поща. Ако се нуждаете от тишита и спокойствие, използвайте беззвучния режим. Точно както с имейла, изберете няколко минутки през деня, в които да връщате обажданията или да отговоряте на съобщенията. Да слушате вашите съобщения наведнъж, със сигурност, ще бъде по-малко смущаващо отколкото, ако отговаряте на всяко обаждане, когато  ви звънне телефонът.

4. Вършенето на няколко неща наведнъж (multitasking)

multitasking-multi-task-tasking-tasker

Вършенето на няколко неща едновременно, макар и различни по тип – не само че не носи желаните резултати, но води до непредведени ситуации. Дори и пиенето на кафе, докато работим, често води до малки кафени капки на блузата или други последици – но да речем, че това е компромисен вариант. Правенето на повече неща в един и същи момент не винаги е УМНО! Изследователите отчитат, че губим винаги време когато сменяме фокусът от едно и го прехвърляме върху друго. Резултатите показват, че работата по 3 проекта наведжъж обикновено отнема повече време отколкото, ако ги извършваме един след друг.

Съвет:

Employment-Contract-Advice-Solicitor2Създайте полезния навик да използвате таймер, който да отчита времето, което отделяте върху приоритетен проект!

Спестете вашите умения да вършите няколко неща наведнъж за малките ежедневни задачки, които не са спешни и изискващи  концентрираното ви внимание  – най-вероятно няма да е пагубно да почистите бюрото си, докато говорите по телефона.

5. Отделете внимание и специална грижа за съня ви

 

good_sleep_Wallpaper_b4cyi

Съвет:

Employment-Contract-Advice-Solicitor2Превърнете съня си в приоритет, свършвате повече работа по-време на будно състояние!

Повече за важността на съня:

http://kvalifikacia.bg/kolko-tochno-e-vajen-sunyat-za-rabotata-na-mozuka-i-pametta/

 

6. Храната – мозъкът не може да работи и да имате добра концентрация без необходимото му гориво – изпускането на основни яденета/хранения е сред ТОП убийците на концентрацията  –  особено закуската! Проучвания показват, че краткосрочната памет и вниманието страдат, когато не се храним редовно.

 

healthy_food_web_0

Съвет:

Employment-Contract-Advice-Solicitor2Давайте необходимото гориво на тялото си – винаги закусвайте и направете всичко възможно да обядвате, дори ако това изисква д а се храните на работното ви място или на неудобно място!

Пазете богати на протеини закуски в чекмеджето ви или в колата ви (сирене,  ядки), когато гладът ви удари, но нямате време затова. Избягвайте прости въглехидрати (сладко, спагети, бял хляб) т.к. те ви правят летаргични, вместо това приемете сложни въглехидрати (пълнозърнести продукти) за повече енергия.

 Андрей Илиев

 

 

 

 

 

 

 

, ,

Средата ни влияе на начина, по който запомняме

 

multitasking

Доколко е важна средата, при която усвояваме нова информация и как това се отразява на паметта ни?

Аз се намирам в света. В този свят е:

 • моето семейство – това е общество, което много силно ни влияе;
 •  работата, където човек прекарва много време;
 •  хобита – това, което правим извън работно време;
 •  средствата за масова информация: радио, телевизия, реклама, вестници – всичко, което ни въздейства;
 • възпитанието, което сме получили в миналото (макар да не е в настоящето – детската градина, училището, университета – всичко това оставя своя отпечатък).

Какво можем да направим с всички тези въздействия?

Аз се намирам сред всички въздействия и единственото, което мога да направя е да реша:

„А кое ще ми влияе?”

А какво да направя с останалите обстоятелства и хората, които ми влияят?

„Мога да се отнасям към тях като към нямащи отношение към мен, защото те не се занимават с това, с което се занимавам аз!“

Доколко ни влияе средата, що се отнася до усвояването на материала?

Обръщаме ли внимание на въпроси от рода къде учим и как средата влияе на резултатите ни?

В по-голяма част от случаите най-често срещаният отговор на въпроса „Къде учим?“ е „У дома!“. Нека да разгледаме този въпрос от гледна точка на ученето и запаметяването на информация. Предвид това, че обкръжаващата ни среда неминуемо ни влияе, т.е.  мястото, на което учим и усвояваме нова информация, също ни влияе. Обикновено това се случва чрез първичната функция на мястото. Ако учим с стаята си, чиято първична функция е да спим, ще бъдем повлияни от нея, т.е. мисли от рода, дали да не си полегнем за малко, биха могли да ни минат през ума. Ако учим в кухнята, хладилникът се превръща в притегателна сила, разходките до него, независимо дали сме гладни или не, са нещо нещо съвсем естествено. Ако решим да усвояваме нова информация в хола или трапезарията, първичната функция на мястото като влияние е необходимо да бъде преодоляна – в този случай – телевизорът, стерео-уредбата и т.н.

В този ред на мисли какво излиза?

Най-доброто място, за да бъдем концентрирани и да не бъдем разсейвани от първичната функция на мястото, е библиотеката, читалнята. Ако имате възможност да посещавате библиотека, където да се готвите за изпит или просто да усвоявате нови знания – няма по-добро място от това, защото първичната му функция е УЧЕНЕ – всички четат в библиотеките, тихо и спокойно е, няма разсейващи фактори.

Разбира се не винаги е възможно да посещаваме библиотека поради ред причини.

Как тогава да се концентрираме по-лесно?

Проучване на Хавайския университет затова как да бъде повишена  ефективността при учене на студентите и улесняване на процеса на концентрация ги провокира да направят интересен експеримент. Те решават да пресъздадат учебна среда чрез някакъв предмет, който да насочва вниманието към усвояване на информацията. Използват настолна лампа – условието е следното: тази лампа да се ползва само и единствено за учебния процес т.е. да е учебна лампа. Те поставили надпис върху настолните лампи: „УЧЕБНА ЛАМПА“ и ги раздали на новоприетите студенти. Когато един студент сядал да учи, да усвоява нова информация, той включвал лампата, което му давало да разбере, че учебният процес може да започне, т.е. времето да се концентрираме се помествало в натискане на едно копче – ON, което означавало, че ученето може да започне.

Какви били резултатите?

Накрая нито един от студентите не искал да се раздели със своята учебна лампа – тя била компонент от учебната среда, която спомагала да се абстрахират от влиянието на околната среда.

Що се отнася до спомнянето на информация, която сме минавали, ако успеем да се върнем на мястото, на което сме усвоявали информацията за пръв път, това спомага да си спомним много повече детайли.

Мястото и средата ни влияят. Но ние можем да изградим част от учебната си среда – чрез учебна лампа или учебни принадлежности, които винаги ползваме – това е въпрос на избор.

 Андрей Илиев