, , ,

Учителю любими…

 

6a00e009806a86883300e55044c7428833-640wi

Какво прави един учител любим?

Един въпрос, чийто отговор се крие не толкова в компетенциите  и ерудицията му, а в отношението и начина на преподаване. Изкарал си оценка „слаб 2“ днес – всички са вперили очи в теб и в погледите им се чете укор за неуспеха ти, за провала, за слабата оценка. Въпросът, който възниква обаче, е дали това не е „слаб 2“ и за учителя?!

– Те не учат, те не възприемат, те са празноглавци, невъзприемащи и слабоумни!

Това са някои от епитетите, които се отправят към учениците от страна на преподавателите. Питам се обаче, щом те – учениците ви, са такива – какви сте вие?!

Не може и не бива да се търси вината само в ученика или студента за постигнат неудовлетворителен резултат. Разбира се, има и „учащи“ се, които дотолкова са оставили науката на заден план, че друга оценка от оценка „слаб 2“ би била несправедлива, т.е. в този случай би била на място. Смятам, че накрая на срока учителят също трябва да получава оценка – тази оценка да е поставена от учениците – доколко добре се е справил според тях, доколко добре е преподавал и обяснявал и какво са научили от неговия пример? Надменността в някои преподаватели и отношението им към учениците като сбирщина от неудачници води до определени резултати. Най-често води до отказ на учениците да се занимават вече с даден предмет поради асоциацията, която си правят с предмета.

– Не обичам физика!

– Защо?

– Ами там госпожата ни беше една…

В един софийски университет, чието име не искам да споменавам, е въпрос на имидж да скъсат 90 % от студентите. Защо? Защото предметът им е толкова велик и неразбираем, че не могат много простосмъртни да го минат. Ако си преподавател и си скъсал 90 % от студентите си, това не означавали, че те дори не са усвоили минимума от знания, за да изкарат изпита – т.е. среден 3?

Означава!

А не означава ли, че не си си свършил работата и не си преподавал така, че да се разбере и усвои материала поне до някаква степен?

Означава – т.е. оценката, която студентите биха ти положили като преподавател е слаб 2.

На теб обаче като преподавател изобщо не те интересува мнението на учащите се. Ти си велик, ти гледаш от високо и раздаваш присъди.

А не бива ли преподавателите да се стремят да преподават така на учениците, че един ден точно тези ученици да ги задминат като знания и да продължат процеса на еволюция и на „предаване нататък“?

Не, не бива – величието не бива да се отнема!

При последния ми изпит от специалност „Българска филология“ ме изпитваше едно „светило“. Може и да свети, но единственото, което осветява, е голямото си его. Попита ме защо съм пропуснал лекциите й? Казах и, че съм бил по програма „Еразъм“ за една академична година. Репликата й беше красноречива:

–   Не знам как ще си вземете изпита тогава, ако сте пропуснали лекциите ми?

Отговорих, че ще се постарая. Това и направих – постарах се. Условието беше да се минат 2 дяла, от които тя задава по 1 въпрос от всеки дял. Започна да ме препитва по един от двата дяла – не само 1 въпрос, а няколко. Аз бях доволен от този факт. След 10-15 минути изпитване ми каза, че съм минал и ми дръпна книжката, за да ми нанесе оценката. Аз я попитах какво означава това – въпросът ми беше риторичен – това означаваше оценка среден 3. Бях изумен – припомних й, че ми е задавала въпроси само от единия дял. Исках да продължи да ме изпитва, както е по регламент. Тя тогава ми зададе въпроса на деня:

– Сигурен ли сте?

Как можеш да реагираш на така зададен въпрос – орговорих утвърдително. Тя обаче авторитарно ми написа оценката и, въпреки че аз исках да говоря още по предмета, тя не ми даде възможност. Малко след това разбрах, че тя не пишела повече от 3!

Умът ми не го побираше. Доц. ххх-ва, поздравления – без да съм присъствал на нито една ваша лекция, вие си изкарахте оценка слаб 2 като преподавател!

Мисля си, че учащи и учители трябва да бъдат екип и да работят заедно. За какво е училището, ако не учителите да ти обяснят, да те въведат в предмета и да породят в теб любов, да запалят  любопитството ти?!

За тези учители, които успяват да направят това, се отнася „Учителю любими“ и те имат запазено място в сърцата на техните учениците. Те живеят в разказите на учениците, в усмивките им, и, точно тези личности се помнят за цял живот.

За останалите – в графата срещу имената им, неизменно ще седи оценката, която заслужават – слаб 2!

Андрей Илиев

kvalifikacia.bg

, , ,

Безплатната образователна платформа “ Coursera“

e-learning

 

Какво представлява „Coursera“?

Платформата предлага достъп до най-добрите университети по света. Постоянно текат курсове, към които можете да се присъедините безплатно.

Както споменахме вече, „Coursera“  е образователна платформа – тя си  партнира с водещите университети и организации по целия свят и предлага курсове за всеки. Курсовете са за допълнителна квалификация – чрез тях можете да се докоснете до най-добрите преподаватели в съответната област, която ви интересува. Чрез „Coursera“ можете да намерите онзи курс, който отговаря на вашите търсения и да се регистрирате още днес. Курсовете се провеждат чрез видеа, презентации, събеседвания.

Хубавото е, че можете да си изберете собствен график на обучение.  Можете да видите кратки видеа на лекции, да гледате интерактивни презентации, да измервате наученото и да се свързвате с хора, които имат сходни интереси на вашите, както и с инструктори, специалисти в съответните сфери.

Завършилите курса получават документ за успешно завършване, а също така можете да получите сертификат, който е по желание и се заплаща.

Подходите и методите на преподаване са утвърдени и доказани.

Нека да изтъкмем няколко причини, за да вземете участие в подобен тип обучение:

  • Доказана ефективност на онлайн обученията – този тип обучения играят много важна роля в залегналата програма „Учене през целия живот.“ Всъщност, неотдавнашен доклад от Американската образователна асоциация разкри, че онлайн обучението показва по-добри резултати при голяма част от студентите от нормален тип обучение.
  • При неусвояване на материята платформата изпраща материали, чрез които се преговаря всичко отново, с цел да бъде разбрано.
  • При някои задачи компютърното оценяване не може да бъде достатъчно изчерпателно, ето защо „Coursera“ предлага тестове и методи за оценяване, където други обучаващи могат да се оценяват и предлагат обратна връзка един на друг. Тази техника е показала отлични резултати в много случаи и се е превърнала във фактор при крайното оценяване.
  • Обучението е съчетано с множество образователни институции – партньорите на „Coursera“ използват платформата, за да предоставят на своите студенти допълнителни източници на информация, което повишава тяхната отдаденост, времето,което отделят, както и цялостното им представяне.

Образователната платформа „Courserа“:

https://www.coursera.org

Курсовете, които предлагат в момента:

https://www.coursera.org/courses

ТОП ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ и ИНИЦИАТИВА НА 2016 ГОД.

kvalifikacia.bg препоръчва:

„Talent Factory“ обучения  от Leader Academy – един специален тип обучения, обединяващи модули за личностно развитие с академично и кариерно ориентиране.