, ,

Притча за добротата      

cap-in-hand

Живял един честен човек, който никога не се стремял да превъзхожда другите. Бил добър и трудолюбив. Бил добър и трудолюбив, но не можел да постигне успех в живота.

Работата била там , че всички, които можели, постоянно предавали и използвали в свой интерес този човек, ще го наречем Вратан. Но това не го тревожело и той смятал – съвсем справедливо, че мръсните номера на другите не могат  да разколебаят неговата целеустременост.

Вратан бил милостив и щедър. Освен това бил толкова добър, колкото му позволявали неговите способности. А когато не му позволявали, бил справедлив. И все пак не го напускало безпокойствието и веднъж се появил ма прага на дома на суфистки учител и го попитал какво да прави.

Суфи му отговорил:

-Братко, честност, трудолюбие и доброта са изключително важни качества за хората, разбира се, ако са постигнати. Ти трябва да бъдеш сигурен, че действително си честен и че няма да замениш щедростта с глупаво упорство да се придържаш към собственото си мнение.

След това суфи му предложил начин как да се самонаблюдава и да се поправи, но Вратан не искал да слуша как наричат неговата честност като упорство и си помислил, че дори учителите понякога грешат.

Тогава той решил да тръгне на пътешествие и да поиска съвет от великия старец Муса ал Касим как да промени съдбата си и какво да направи за духовното си развитие. И тръгнал на път.

Скоро, пресичайки пустинята, Вратан видял страшен тигър. Щом се приближил до него, тигърът го попитал:

-Накъде отиваш, сине човешки?

-Бягам от неудачите си в миналото и настоящето и вървя и вървя към своето съмнително бъдеще. Търся великия учител Муса ас Касим, за да го помоля да ми даде съвет какво да правя.

-Аз съм тигър, казвам се Шер – казал звярът. – Моля те, когато срещнеш мъдреца, помоли го да ми помогне. Достоен съм за съжаление, тъй като не приличам на роднините си. Нещо в мен е по- различно и се нуждая от съвет от онези, които разбират.

-С радост и удоволствие – казал Вратан и продължил по пътя си.

След време стигнал до брега на една река и видял огромна риба, която се опитвала да поеме въздух, потопена наполовина във водата. Рибата го попитала:

-Накъде отиваш, сине човешки?

Вратан й разказал историята си:

-Аз съм рибата Махи. Нещо при мен не е както трябва. Не мога да плувам във водата и чувствам, че ми е нужна подкрепа. Моля те, когато видиш мъдреца, помоли го да ми прати помощ.

Вратан обещал и продължил по пътя си.

След дълго странстване пътешественикът срещнал трима души, които неуморно копаели на неголямо парче песъчлива земя. Вратан спрял и ги попитал защо се трудят на такава безнадеждна  почва.

-Ние сме тримата синове на един добър човек, нашият баща умря неотдавна – отговорили те. – Той ни остави в наследство тази земя и ни завеща да я копаем, което и правим. Но се вижда, че тя е много бедна и на нея скоро няма да порасне нещо.

Те разпитали Вратан за живота му и като научили, че отива при светеца, го помолили да разбере какъв е смисълът на завещанието на баща им. Вратан с радост се съгласил и продължил нататък.

Скоро намерил Учителя, който седял скромно, заобиколен от учениците си. Той му казал: „Говори“ и Вратан му разказал своята история.

-Аз съм еди кой си , дойдох да те помоля за твоята помощ. Но преди това трябва да изпълня онова, което ми поръчаха трима души, една риба и един тигър, които срещнах и които може би заслужават вашата доброта.

Когато го помолили да продължи, той разказал за трудностите на хората, на рибата и  на тигъра. И Учителят дал своите съвети за тях.

-А сега, ваша Светлост, позволете да изложа своите скромни проблеми.

Но Муса ал Касим го прекъснал:

-Братко мой, отговорът на твоите въпроси се съдържа в онова, което аз посъветвах онези, които срещна по пътя си.

И Вратан бързо си тръгнал обратно, чудейки се как да разбере думите на мъдреца и да реши своите проблеми.

Потънал в тези мисли, той стигнал до тримата братя, които все още копаели безплодната земя. Казал им:

-Бях при Учителя и ви предавам неговия съвет: „Нека тримата да копаят в центъра на полето и там ще намерят съкровище. В това е смисълът на завещаното от баща им.“

Вратан помогнал на братята и скоро те открили несметно съкровище. Освен него там имало и вълшебни инструменти, с които хората можели да постигат чудеса, ако ги използват в служба на хората.

Братята предложили на Вратан неговия дял от вълшебните инструменти и от съкровищата, но той отказал:

-Добри приятели, аз само изпълних дълга си. Всичко това е ваше и аз нямам никакви права върху него. Останете с мир! – И с тези думи той си тръгнал.

Скоро стигнал до рибата, която го попитала дали носи изцеление за нея.

-О, рибо! Великият Учител, благодарение на своята доброта успя да облекчи съдбата на трима бедни братя, като им посочи мястото на съкровището. Неговият съвет към теб беше: „ Нека някой удари рибата по лявата страна на главата и тя ще може да плува и да играе във водата като всички риби.“

Рибата помолила Вратан да направи това. Той взел тоягата си и ударил рибата там, където посочил мъдрецът. Тогава рибата добила способност да плува, да изкача от водата и да играе като всички риби. Тя се приближила до човека и искрено  му благодарила.

Но Вратан казал:

-Махи, когато те ударих по главата, от хрилете ти падна камък, който ти е пречел да плуваш и е нарушавал баланса ти.

-Да, да – казала Махи. – но сега това няма значение. Главното е, че съм здрава и свободна!

-Да, но … този камък е най- чист диамант, голям колкото тиква. Ето го там на брега и ако ти не го вземеш, някой сигурно ще го отмъкне.

-Каква полза имам аз, рибата, от диаманти? – казала рибата и се гмурнала дълбоко, като благодарила на своя благодетел.

-Сестро моя! Ако този камък остане тук, някой ще го открадне! – И той хвърлил камъка след рибата, която се скрила в дълбините.

Накрая Вратан стигнал до мястото, където седял нещастният тигър. Разказал му своите приключения и тигърът го попитал какво е предназначено за него.

-Мъдрецът каза : „Твоето положение може да се поправи, само ако изядеш някой идиот. Щом като го направиш, повече няма да имаш проблеми.“

-Както, впрочем, и ти – изръмжал тигърът и се нахвърлил върху Вратан

kvalifikacia.bg