,

Безплатна втора специалност в НБУ

Education 1

Избери своята втора специалност (minor-програма) и завърши бакалавърската си степен в 2 направления.

Нов Български Университет предлага възможност за изучаване на втора специалност. (minor-програма)

Можете да се възползвате от тази прекрасна възможност, ако имате:

  • необходимия брой кредити от първите 2 години;
  • успех над добър 4.00;

Обучението започва след от третата година и е с продължителност 2 години.

В рамките на тези 4-ри семестъра се запознавате с ядрото, основата на minor-програмата. Така след четвъртата година имате възможност да сте получили допълнителна квалификация към основната си специалност. Предвид факта, че можете да изготвите индивидуална minor-програма – втора специалност, т.е. можете да съчетавате основната си специалност с избраната от вас втора специалност без проблем, предполага отлична гъвкавост и ефикасност на процеса. При това minor-програмата се вписва в дипломата ви като втора специалност.

Научете повече:

http://www.nbu.bg/index.php?l=1298

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар