,

Международно състезание за написване на есе: „Образованието след 50 години“

bid4papers-essay-contest

Напишете есе на тема: „Образованието след 50 години“

 

Bid4papers обяви международно състезание за написване на есе на английски език за студенти и млади писатели. Покажете креативността и писмените си умения и вземете участие в състезанието. Можете да спечелите 500$, правейки това, което обичате най-много – да пишете!

Темата на есето позволява на въображението да се развихри с пълна сила:

„Образованието след 50 години: поглед в бъдещето“  – “Education In 50 Years: A Futurist’s Perspective”.

Насочващи въпроси:

 • Как си представяте бъдещото образованието?
 • Как ще се провежда?
 • Технологиите ще играят ли важна роля в обучителния процес?
 • Каква ще бъде ролята на преподавателя?
 • Как ще изглежда студентът на бъдещето?

Език за есето – английски.

Дължина – 750 ди 1500 думи.

Формат – PDF или WORD

Участниците са до 25 годишна възраст.

За да участвате в състезанието, изпратете есето на имейл:

contacts@bid4papers.com.

Награди:

 • първа награда – 500$
 • втора награда – 200$

Срок за изпращане не есетата – 15 февруари. Победителите ще бъдат обявени на 25 февруари чрез имейл. Техните творби ще бъдат публикувани на блога и социалните мрежи на Bid4papers.

За повече въпроси:

contact@bid4papers.com 

За повече информация:

http://bid4papers.com/blog/essay-contest/

kvalifikacia.bg

, ,

Национален конкурс за най-добро есе за ученици и студенти от 10 февруаури до 31 март 2015 год.

2048

национален конкурс за ученици и студенти

 

Прекрасен национален конкурс, организиран специално за ученици и студенти . Интересни теми изискват от младите хора да развихрят аргументи и въображение.

Ето и темите:

1) „Кариера на икономист в България – мит или реалност“ – за ученици;

2) „Какви може да са причините за следваща икономическа криза?“ – за студенти;

http://iccd.unwe.bg/view.php?p=konkursi&id=425

Есетата е необходимо да бъдат с обем  до 5 печатни страници и да се изпратят до 31 март 2015 г. на адрес:

essays_finance@ue-varna.bg

Успех!

kvalifikacia.bg

,

Фотоконкурс за всички ученици и студенти, които обичат да запечатват природни явления

taking_pictures

Фотоконкурс

Националният ученически екопарламент и Съюзът на физиците в България обявяват фотоконкурс за всички ученици и студенти, които обичат да запечатват впечатляващи и неповторими природни явления.

Темата е „Светлинни явления в природата“.

Правилата са следните – всеки участник може да изпрати до 3 снимки, които отразяват светлината в природата – ако обичате да снимате обсипаните със звезди вечери, отразяващата се в морето луна или всичко това, което отразява красотата на природата – не се колебайте и вземете участие във фотоконкурса. Снимките могат да са цветни и черно-бели. Изборът е ваш.

Ако уловите красиви моменти и решите да участвате, можете да ги изпратите на:

ecoparlament@abv.bg

В „относно“ вписвате: „За фотоконкурса“. В имейла е важно да посочите къде е заснета снимката, как сте я озаглавили и, разбира се, лична информация – име и фамилия, възраст, училище/университет, населено място.

Конкурсът ще се проведе в 2 етапа. Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи:

 1. 11-14 годишна възраст
 2. 15-18 годишна възраст
 3. 19-25 годишна възраст

Важни срокове

Първи етап на фотоконкурса

до 10 март 2015 г. е крайният срок за изпращане на снимките на посочения имейл;

до 22 март 2015 г. ще бъдат обявявени  резултатите на следните страници:

 www.phys.uni-sofia.bg/upb

www.ecoparliament.com

от 2 до 5 април 2015 г. ще се извърши награждаването на класираните фотографии по време на 43-тата Националната конференция по физика в Глагоевград.

За информация и контакти: 087 861 08 40  – Милка Джиджова

kvalifikacia.bg

, ,

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА БТПП

486813428a90050f7aa332c52dd2f371

Национален конкурс за младежи

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА организира:

Темите на конкурса са 2:

 • Проектна идея за нова услуга/услуги на БТПП за бизнеса;

или

 • Проектна идeя за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии /IT/ – интернет платформа, приложение за мобилни устройства, он-лайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.

Участници:

– могат да участват младежи до 19 години;
– могат да участват младежи от 20 до 29 години;

Етапи на провеждане на конкурса – 2 етапа на провеждане на конкурса:

 • 1-ви етап: набиране на проектни идеи в обем до три страници – срок 1 юли 2014г.
 • 2-ри етап: селектиране на най-добрите проекти (не повече от 20) и поканване на преминалите първи етап кандидати да представят подробно разработване на проектната идея – срок 10 септември 2014г.

Условия за участие:

 • допуска се неограничен брой участници;
 • допуска се индивидуално участие или в екип без ограничение на участващите в екипа;
 • специална комисия от БТПП ще оцени проектите и ще класира 3-те най-добри проекта за всяка възрастова категория, които ще бъдат наградени.

Изисквания:

 • проектите се изпращат по електронен път до БТПП;
 • за втория етап предимство ще представлява, ако към описанието на проектната идея се представи бизнес план, визуализация на проекта и анализ за очакваните ползи от внедряването на проектната идея.

Критерии за оценка на проектите:

 • икономически най-изгоден/полезност – формира 40% от крайната оценка;
 • иновативност – формира 30% от крайната оценка;
 • приложимост – формира 30% от крайната оценка.

Комисия обявява допуснатите проектни идеи за участие във втория етап в срок до 15 юли 2014г.

Резултатите ще се публикуват в сайта на БТПП.

Обявяване на крайните резултати от конкурса – 30 септември 2014 г.

Награди:

В категорията младежи до 19 години:

1-ва награда 600 лв.
2-ра награда 420 лв.
3-та награда 360 лв.

В категорията младежи от 20 до 29 години:

1-ва награда 2000 лв. + едномесечен стаж в БТПП
2-ра награда 1500 лв. + 15-дневен стаж в БТПП
3-та награда 1000 лв. + 10-дневен стаж в БТПП

http://www.bcci.bg/bcci-competition-youth.html