,

Студентско кредитиране – прекрасни условия от банка ДСК

05-08kr

Семестриалната такса не е причина да не учим!

Тук ще споделим за студентския кредит, който отпуска банка ДСК

Какво  представлява кредитът и какви са неговите особености?

Кредитът  се отнася към студенти, които изучават бакалавърски, магистърски или докторски степени. Той е предназначен за целия период на обучението спрямо учебния план. Интересното тук е, че се покриват семестриалните такси за обучението и има опция и за издръжка. Желаещите могат да кандидатстват за получаване на кредит за покриване на семестриалните такси и да получите издръжка.

Кредитът се гарантира от държавата – тя детерминира гаранции за размера на главницата и лихвата и лихвата.

Кредитът се предоставя без обезпечение и няма такси.  Няма такси и за отпускането, управлението и погасяването на кредита. 

Кои студенти и докторанти могат да кандидатстват за студентски кредит?

Изисквания:

 • български граждани;
 • под 35 годишна възраст;
 • избират  редовна форма на обучение за „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или  „доктор”;
 • нямат същата придобита степен;
 • да не са отстранени или да не са прекъснали обучението си;

Кога се предоставя кредит за издръжка?

 • Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
 • Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Параметри на кредита:

 • Максимален размер на кредита –  дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента, съгласно учебния план на съответната специалност;
 • Обезпечение  – Студентът/докторантът не предоставя обезпечение по кредита
 • Годишен фиксиран лихвен процент 7%
 • Гратисен период за издължаване – от сключването на договора за кредит до изтичане на 1/една/ година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план. В този период студентът не дължи плащане на главница и лихва по кредита.
 • Усвояване на кредит – на етапи, като:

Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето училище или научната организация;

Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в банката, в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит;

 • Срок за издължаване на кредита – до 10 години, след изтичане на гратисния период;
 • Начин на издължаване  –  равни месечни вноски;

Научете повече:

https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/Individuals/credits/consumer/studentloan/

kvalifikacia.bg

 

,

Цената на семестъра не бива да е причина да не учим!

student-loan-debt

Студентски кредит от Райфайзен банк

Студентските кредити са насочение към заплащане на обучението според учебния план на специалността.

Според размера на семестрилната сметка – тя се трансферита по сметка на висшето учебно заведение.

Могат да бъдат получени средства за издръжка при раждане или осиновяване на дете по време на обучението

В тази ситуация паричните средства се използват от родителя, който има родителски права – при двама обучаващи се родители – само единият от тях може да се възползва.

Студентите / докторантите могат да кандидатстват за получаване на един или на няколко вида кредит.

Размер Размерът е сборът на дължините семестриални такси 
Срок 10 год. след изтичане на  гратисен срок/период
Такси и комисиони
 • Няма такси и комисионни за отпускането и управлението на кредита
 • Няма такса при предсрочно погасяване
Годишен лихвен процент  7%/год. (отнася се за целия срок)
Гратисен период
 • Периодът от сключването на договора до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност.
 • По време на гратисния период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита.
Метод на погасяване На равни части/вноски

научете повече:

http://www.rbb.bg/bg/individual-clients/loans/student-loans/

 Андрей Илиев

 

,

Societe Generale Експресбанк предлага студентски кредит за студнтите на Софтуерния университет (СофтУни)

Student-loans1

Инвестирайте в образованието си – нека моментото Ви финансово състояние не Ви спира да учите!

Една прекрасна възможност – със сумата, която се отпуска  –  8 800 лв., студентът покрива за 1 година таксите си към СофтУни (3 * 390 лв.) и МТМ колеж (100 лв.) + плаща за храна и квартира (остават му средно по 627 лв. на месец)

 • Офертата е валидна за успешно преминалите приемния изпит в СофтУни, които записват ниво #1 присъствено
 • Можете да изтеглите до 10 000 лв. на няколко транша, например по 3000 лв. за ниво #1, #2 и #3
 • Изтеглените средства могат да се изразходват както за покриване на таксите за обучение, така и за квартирахрана и други разходи
 • 1 година гратисен период: през първата година плащате само лихви – по 50-60 лв. на месец
 • Основен лихвен процент 7.9% лихва за кредит в евро (вижте примерния погасителен план по-долу).
 • След първата година (след започване на работа) погасявате главница + лихва
 • Без такса за предсрочно погасяване

Самата оферта можете да изтеглите от следния линк:

Офертата включва освен предложение за студентски кредит на 7.9% лихва с 1 година гратисен периоди други услуги като дебитни и кредитни карти, Интернет банкиране, телефонно банкиране, SMS банкиране и други.

Пример за кредитиране на образованието в СофтУни:

 • Студент влиза в СофтУни след успешно положен приемен изпит, но е финансово затруднен и търси кредитиране за образованието си (квартира + храна + такси обучение)
 • Кандидатства за 4 500 EUR студентски кредит от банката, който покрива неговите разходи за 1 година докато не работи и учи в СофтУни. С тези около 8 800 лв. студентът покрива за 1 година таксите си към СофтУни (3 * 390 лв.) и МТМ колеж (100 лв.) + плаща за храна и квартира (остават му средно по 627 лв. на месец)
 • За да се намали рискът, банката отпуска тези пари на 3 пъти: по 1500 EUR в началото на ниво #1, #2 и #3 (ако си е взел изпитите и е записал съответното ниво)
 • Студентът получава гратисен период от 1 година за кредита си, докато не работи и няма доходи. През това време плаща само лихви (по 50-60 лв. на месец)
 • След 1 година студентът започва работа на заплата 1000-1200 лв. и би могъл да плаща по около 200-220 лв. на месец погасителна вноска към банката
 • Ако студентът започне работа по-късно, може да преговаря за удължаване на гратисния период

Разгледайте следния примерен погасителен план за 4500 EUR студентски кредит със следните условия: 3 транша по 1500 евро (един на 7 май, втори на 7 август и трети на 7 ноември); номинален лихвен процент 7,90%; срок на погасяване: 5 години. Информация за месечните вноски можете да свалите от тук. За по-подробна информация за погасяване на всеки един от траншовете вижте тук: транш 1транш 2транш 3.

За контакт с банката, можете да позвъните на следните номера: 02/937 06 51; 02/937 06 02 (Силвия Станчева) или 0894 334 266 (Златка Ковачка). Те ще насрочат индивидуална среща за всеки, който е заинтересован. Банката подхожда индивидуално според нуждите на всеки. Сценарият по-горе е само пример, така че са възможни всякакви варианти и допълнителни уговорки (различни суми, различни траншове, финансиране на онлайн обучение, различен срок за погасяване и други).

Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в България. Повече за банката можете да научите от сайта им.

kvalifikacia.bg