,

Цената на семестъра не бива да е причина да не учим!

student-loan-debt

Студентски кредит от Райфайзен банк

Студентските кредити са насочение към заплащане на обучението според учебния план на специалността.

Според размера на семестрилната сметка – тя се трансферита по сметка на висшето учебно заведение.

Могат да бъдат получени средства за издръжка при раждане или осиновяване на дете по време на обучението

В тази ситуация паричните средства се използват от родителя, който има родителски права – при двама обучаващи се родители – само единият от тях може да се възползва.

Студентите / докторантите могат да кандидатстват за получаване на един или на няколко вида кредит.

Размер Размерът е сборът на дължините семестриални такси 
Срок 10 год. след изтичане на  гратисен срок/период
Такси и комисиони
  • Няма такси и комисионни за отпускането и управлението на кредита
  • Няма такса при предсрочно погасяване
Годишен лихвен процент  7%/год. (отнася се за целия срок)
Гратисен период
  • Периодът от сключването на договора до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност.
  • По време на гратисния период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита.
Метод на погасяване На равни части/вноски

научете повече:

http://www.rbb.bg/bg/individual-clients/loans/student-loans/

 Андрей Илиев

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар