, ,

DO или MAKE – често възникващ въпрос при изучаването на английски език

DO ИЛИ MAKE?

 DwW7nIgJSGSugFSxRRay_doubts

 

и МAKE са два глагола, които често се бъркат от изучаващите английски език.

Тук ще се запознаем с различията между  и МAKE –  кога и как да ги използваме.

make vs do

DO се използва както следва:

1. Когато се говори за работен процес, работа или задачи, свързани с работния процес

 

NB! Забележка –  не се отнася до създаването на конкретна физическа продукция.

 

 • Have you done your homework?
 • I have guests visiting tonight so I should start doing the housework now.
 • I wouldn’t like to do that job.

2. DO се използва, когато отнасяме към дейности по принцип, без да бъдем конкретни. В тези случаи, ние обикновено използваме думи като: нещо, нищо, всичко, каквото и да е – thing, something, nothing, anything, everything etc.

 • Hurry up! I’ve got things to do!
 • Don’t just stand there – do something!
 • Is there anything I can do to help you?

3. Понякога използваме DO, за да заместим глагол, когато значението е ясно и очевидно. Това е по-често срещано явление в разговорния език.

 

Do I need to do my hair? (do = brush or comb)

Have you done the dishes yet? (done = washed)

I’ll do the kitchen if you do the lawns (do = clean, do = mow)

NB! Запомнете  Do може да бъде и спомагаталене глагол (Present simple tense – Do you like chocolate?)

Кога използваме MAKE?

1. MAKE се използва в строителството, както и за производство, създаването или построяването на нещо ново. Също се използва, за да индикира произходът на продукт или материалите, които са използвани за създаването на нещо

 • His wedding ring is made of gold.
 • The house was made of adobe.
 • Wine is made from grapes.
 • The watches were made in Switzerland

2. Използваме MAKE за предизвикано действие или реакция

 • Onions make your eyes water.
 • You make me happy.
 • It’s not my fault. My brother made me do it!

3, Използваме MAKE след някои съществителни, отнасящи се до планове и решения:

 • make the arrangements;
 • make a choice;

4. Използваме MAKE със съществителни, отнасящи се до говорене (комуникация) и до определени звуци.

 • make a comment;
 • make a noise;
 • make a speech;

5. Използваме MAKE с храни, напитки и ястия:

 • make a cake;
 • make a cup of tea;
 • make dinner;

 

do-vs-make-difference

Примери:

 

MAKE:

make a bet; make a cake; make a call; make a change; make a choice; make a comment;

make a complaint; make a confession; make a connection ; make a cup of coffee / tea;

make a date; make a decision; make a demand; make a difference; make a discovery;

make a face; make a fool of yourself; make a fortune; make a friend; make a fuss;

make a joke; make a line; make a list; make a living; make a loss ; make a mess;

make a mistake; make a noise; make a pass at someone ; make a plan; make a point;

make a prediction; make a profit; make a promise; make a reservation; make a sandwich;

make a scene; make a sound; make a speech; make a statement; make a suggestion;

make advances; make alterations; make an appointment ;make an announcement;

make an attempt; make an effort; make an error; make an escape; make an exception;

make clear; make an excuse; make an impression; make an observation; make an offer;

make amends; make arrangements; make breakfast; make certain; make dinner; make faces;

make famous; make fun of someone; make love; make lunch; make inquiries; make peace;

make possible; make progress; make money; make room; make sales; make sense;

make someone rich; make someone smile; make sure; make trouble; make war;

make your bed; make your mind up; make your way;

 

DO: 

DO a burp; DO a course; DO a crossword; DO a dance; DO a drawing; DO a fart;

DO a favor / favour; DO a job; DO a painting; DO a project; DO a service; DO badly;

DO an assignment; DO anything; DO business; DO chores; DO damage; DO everything;

DO exercises; DO good; DO harm; DO laundry; DO nothing; DO research; DO right (thing);

DO something; DO the gardening; DO the housework; DO the ironing; DO the dishes;

DO the rest; DO the shopping; DO the washing; DO well; DO work; DO wrong (thing);

DO your best; DO your hair; DO your homework; DO your job; DO your nails; DO your work;

 

Направете упражненията, за да затвърдите DO и МАКЕ!

Exercises:

Exercise with pictures:

 

 

kvalifikacia.bg

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар