,

Доколко е важен слухът при запаметяването? Как да го развием?

 

High-Tech_Hearing_Aids_hero

Много звуци достигат до слуха ни, но не се задържат от ума ни. Ние можем да преминем през шумна улица и вълните на много звуци  да достигат до нервите на ухото, и пак умът ни възприема звуците само на някои от тях.

Тук нещата опират до интерес и внимание.

Ако искаме да придобием умението на правилно чуване и запомняне на чутите от нас неща, умствената способност да чуваме и възприемаме е необходимо да бъде тренирана и развивана. Факт е, че умът ни ще чуе най-смътните звуци що се отнася до неща, към които сме насочили интереса и вниманието си, докато в същото време ще пренебрегне онези, при които интересът и вниманието не са налице.

Спящата майка би се събудила и от най-слабия плач на бебето й, докато силният и натрапчив  звук от барабани на парад или дори стрелбата с оръжие в близост може да не бъдат забелязани от  нея.  Доктор – специалист, ще забележи слабите звуци, определящи дишането или наличието на сърдечносъдово заболяване при пациентите. Обаче, същите тези хора , които са способни да отчетат и най-малките промени в звука, са също така познати като слаби слушатели (poor hearers) – със слаб слух. Причината за това, че те чуват само това, към което имат интерес и към което вниманието им е било насочено. Това е цялата тайна и в нея може да бъде открита тайната на  обучението на слуха.

Лекарството за „слабо чуване“ (poor hearing) и слаба памет, що се отнася до чути неща, зависи от нивото на интереса и вниманието.

Причината, че много хора не помнят нещата, които са чули е просто, защото не са слушали правилно. Не можем да възприемаме информация от всичко, което сме чули, и това не е препоръчително. Хората, които имат слаба памет, що се отнася до информацията, възприета чрез слуха, биха могли да започнат да слушат внимателно (насочено внимание).

Може да намерите следните техники като полезни:

  • Опитайте се да запомните думи, фрази, или изречения, които чувате в разговор. Ще откриете, че направеното усилие, запечатало в съзнанието ви изречение, ще рефлектира върху вниманието ви към отделните думи на говорещия. Направете същото нещо, когато слушате учител, певец, актьор или лектор. Изберете си думи, които да запомните и се пригответе да възприемате информацията за тези ключови думи – по този начин ще създадете добра представа (насочено внимание) и лесно  ще успеете да задържите информацията.
  • Заслушайте се в най-фините детайли от диалог, който достига до ушите ви, докато ходите по улицата и целете да запаметите изречение или две, като ги отнесете към друг човек. (направете асициация – за кого се сещате?) Впоследствие след това се опитайте да извикате в съзнанието си изречението като използвате асоциативната връзка.
  • Изучавайте изказа и интонациите в гласовете на хората, с които разговаряте. Ще бъдете изненадани от запомнените детайли, които подобно проследяване ще разкрият.
  • Вслушайте се в тембъра на различни  хора и се стремете да  отличите различията в начина, по който ви звучат гласовете им.
  • Помолете приятел да прочете един или два стиха от стихотворение и се стремете да ги запомните.

Продължете да правите това и вие значително ще развиете силата на насоченото внимание към звуци и изговорени думи.

Но преди всичко, практикувайте повтарянето на думи или звуци, които сте запаметили, колкото е възможно повече. Като правите това, ще създадете навик на ума ви да се интригува от думите, предавани чрез звуци.

Отделете внимание и преднамерено се погрижете за развитието на слуха ви. Резултатите, що се отнася до запаметяването, ще бъдат впечатляващи!

kvalifikacia.bg

Андрей Илиев

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар