,

„Еразъм +“ – представяне в България!

Програмата, променяща облика на висшето образовние в Европа чрез финансиране на студенти, с рекорден бюджет от 14.7 млрд. евро!

gallery_1159

 

Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+” (2014 – 2020) се откри официално в България на 13 май.

Събитието започна от 10 часа в зала „Средец на хотелШератон – София Хотел Балкан”, под патронажа на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова.

Програма „Еразъм+” е най-новата интегрирана програма на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението и младежкия сектор. По време на седемгодишния период на програмата до 2020 се предвижда повече от 4 милиона европейци да бъдат финансирани за обучение, работа или доброволческа дейност.

Европейският парламент гласува рекордния бюджет от 14,7 млрд. евро.

За 2014г. бюджетът за България надхвърля 24 млн. евро.

В конференцията ще взеха участие заместник-министърът на образованието и науката г-н Иван Кръстев, изпълнителният директор на Център за развитие на човешките ресурси, д-р Янко Христозов, и представител на Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия.

Основни теми, които се разискваха:

  1.  Европейските стратегически цели в сферата на образованието, обучението и младежта;
  2.  Основните предпоставки за създаване на Програма „Еразъм+“;
  3. Националните приоритети в сферата на образованието, които ще бъдат подкрепени от Програмата;
  4. Подготвителните дейности за стартирането й в България, както и статистика за първите кандидатури, изпратени през 2014 г.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар