,

Фондация „Атанас Буров“ обявява конкурс за лятно училище

Лятно училище по капиталови пазари

Фондация „Атанас Буров“ обявява конкурс за подбор на участници в лятно училище по програма „Капиталови пазари“ съвместно с Българската фондова борса – София. Обучението ще се проведе между 29 юни и 5 юли 2014 г. в гр. Банкя.

В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Капиталови пазари”, като основният акцент в него ще бъде анализ на капиталови инструменти и инвестиционна етика. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Кандидатите трябва да изпратят попълнена информационна карта, автобиография и есе на английски език на една от следните теми:

(1) Behavioral investing role in frontier and emerging markets. 

(2) Company organic growth with no organic’ human capital. Financial statements prerequisites and consequences. 

(3) Value investing in frontier and emerging markets.Stock screening implications. 

до 15 юни 2014 г. на електронна поща fnburov@ubb.bg

Одобрените участници ще бъдат обявени до 20 юни на сайта на фондацията. Таксата за участие, нощувките и храната се поемат от фондацията. Повече подробности за програмата на лятното училище и изискванията към разработката на есето можете да намерите www.atanasburov.org

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар