,

Голяма или малка… буква?

Letter-A-Small-And-Capital-Letter-A-Coloring-For-Kids-360x360

ГОЛЯМА или малка буква – един от постоянно възникващите въпроси.

Стилистична употреба

В знак на учтивост с главни букви се пишат:

  • личните и притежателните местоимения;

(2-ро лице, мн.ч. – независимо дали се отнася за едно или повече лица.)

bulbВие, bulbВас, bulbВи, bulbВаш;

 

  • титли на държавни ръководители, употребени без името:

bulbКралят,bulb Президентът;

 

  • обръщения:

bulbВаше Величество, bulbВаше Светейшество, bulbГосподин Министре, bulbГосподин Ректор, bulbГосподин Професор,

 

докато при описателните изрази

 

bulbНегово величество, bulbНегово светейшество  (само първата съставка е с главна буква)

 

 

NB! собствените имена се употребяват предимно с абревиетури:

bulbГ-н Чавдаров, Проф. Николов

 

NB! По стилистични причини с главна буква могат да бъдат и съществителни, нарицателни, прилагателни и приложения към името:

 

bulbБратство, bulbРавенство, bulbСвобода, bulbЧовек, bulbРодина, bulbОтечество, bulbВеликият Исус Христос;

 

NB! В светски текстове бог, ангел, господ и др. се пишат с малка буква. В религиозни са с главна буква (както и местоименията, които ги обозначават  bulbМу,  bulbГо;

 

 Морфологична употреба

С ГЛАВНА БУКВА СЕ ПИШАТ:                                                                          с малка буква се пишат:

  • Имена (лица/животни):                                                                           титли, звания, приложения:

bulbГеорги, Мария, Марко, Шаро                                                      bulb доктор Колева,bulb зам.мин. Илиев

NB! С главана буква:

първа част от съставно название:                                                         прилобежения с наставка  – ски rubon99

 

 

bulbСвети Бух, Света Троица                                                                bulb вазовски, байганьовски,кралимарковски

 

 

  • Съществителни нарицателни (прил., частици към името)     bulbкириоло-методиевски, кирилометодиевистика

bulb Йоан Екзарх, Баба Меца, Бай Ганьо, Хитър Петър

bulbДон Жуан, Патриарх Евтимий

  • Прилагателни с наставки – ов/- ев; ин (от имена на лица)      

bulbВазовия роман, bulbКирил-Христовата поезия,

bulbБачо-Киров bulbКрали-Марков

 

  • При две лични/фамилни имена:

bulbКирило-Методиев, Кант-Лапсов

 

kvalifikacia.bg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар