, ,

Госпожица Запетая в българския език

0410DRAFTarkle-blog427

 

 

Тук ще си поговорим за капризната госпожица Запетая в българския език.

bulbТя (,) е разделящ или ограждащ препинателен знак.bulb

1. Еднородни части

 

Тя би могла да отделя важни персони:

 •  bulbБойко Борисов, Георги Първанов, Сергей Станишев, Иван Костов и Петър Стоянов са български политици.(Когато има изреждане, последната еднородна част най-често се присъединява със съюза „и“. )

 

 • bulbПо-голямата част от децата изучават някой от следните чужди езици: руски, английски, френски или немски
 • bulbТози човек е млад, здрав, умен и много приятен.

 

2. Тази гспожица отделя и нашите обръщения от основното изречение    (след междуметия и частици)

 • bulbХей, накъде отивате?
 • bulbГосподин директор, моля да ми разрешите да…
 • bulbЗдравейте г-н Иванов,
 • bulbИрина, къде тръгна?
 • bulbЩе ми кажеш ли, Ирина, къде тръгна Иван?
 • bulbКъде тръгна, Ирина?

3. Госпожицата отделя и т. нар. съчинителните съюзи:

bulbа, bulb ала, bulb именно,  bulbкамо ли, bulb не само-а и, bulbне само-но и, bulbако, bulbако и да, bulbвъпреки че,bulb докато, bulbзадето, bulbщом като, bulbслед като, bulbосвен като, bulbтъй като, bulbкато да, bulbкато, bulbдокато, bulbкогато, bulbзащото, понеже,bulb сякаш че, bulbщом;

 

 • bulbЩе ти го подаря, след като го заслужиш!
 • bulbТой няма да дойде, камо ли друг.
 • bulbДa,  именно теб търся.
 • bulbТой е умен, но мързелив ученик.
 • bulbНие се нуждаем от анализ, а не от саморазправа, от вярна оценка, а не от взаимни обвинения, от консолидация, а не от раздори.

 

4.Появава се между  съюзи

 • bulbОбичам и да се разхождам, и да разговарям с приятели.
 • bulbТя ту влизаше в залата, ту бързо излизаше.

5. Госпожица Запетая се появява пред съюза или,когато означава тоест (тоест=или)

 • bulbТози тип разсейване, или ефектът на Раман, е важна част от работата.

6.Госпожица заптая отделя и т. нар. обособени части

 • bulbОбичам това семейство, особено дъщерята.
 • bulbВ сравнение с него, обществото…

7.Госпожица запетая не пропуска и обособените определения:

 • bulb Тя напусна бързо, разхвърляната от предната вечер, къща.

8. Госпожица Запетая участва и при сравнения:

 • bulbДецата, малки палавници, се засмяха.

9. Тя застава смело пред „и то“,  когато уточяваме!

 • bulbЩе идем, и само двамата;
 • bulbЧетох, и то здравата.

 

10. Госпожица Запетая се появява, когато  връзката е подчинителна

 • bulbДа починат малко конете, и пак тръгваме.
 • bulb Щом учиш добре, и без изпит си там.
 • bulbКато му метнем един бой, и всичко ще си каже.

11. Разбира се тя се появява и се меси в живота и на вметнатите думи и изразите:

bulbда кажем, bulbнадявам се, bulbмисля, bulbразбира се, bulbизглежда, bulbтъй да се каже,bulb напротив, bulbобратно, bulbпърво,bulb второ,bulb смятам, bulbочевидно, bulbда речем, bulbза щастие, bulbнай-напред, bulbнай-накрая, bulbследователно,bulb от една страна, bulbнай-накрая,bulb накратко, bulbпо мое мнение и т.н.

 • bulbТой, надявам се, ще ни подкрепи.
 • bulbРазбира се, това ще направим.
 • bulbНапротив, вярно е.

12. Госпожица Запетая се проявява и пред тъй наречениете разширени съюзи:

bulbвъпреки че, bulb макар че, bulbпри все че, bulbако и да, bulbдаже да, bulbвместо да, bulbосвен ако, bulbосвен когато,

bulbтоку що, bulbинак,bulb така също, bulbсамо че, bulbзатова че, bulbкогато и да,bulb колкото и да, bulb тъй като, bulb затуй че, bulbкакто и да,bulb преди да

*NB bulb Госппожица Запетая се пише пред втората (и пред всяка следваща) част на съюзите

bulb и… и,bulb или… или, bulbли… ли, bulbни… ни, bulbнито… нито, bulbту… ту, bulbхем… хем, bulbя… я,

bulbбило… било, bulbдали… или, bulbли… или, bulbкакто… така и,bulb не само… но 

 • bulbДвадесет хиляди са и много, и малко. (А. Гуляшки)
 • bulbВсяко съществително име е или от мъжки род, или от женски род, или от среден род.
 • bulbВ тази ситуация нито единият вариант ме устройва, нито другият!
 • bulbТой както дойде, така си и отиде.

Кога капризната Госпожица Запетая отсъства?

 

absence

 

1. Тя отсъства в сложно изречение с непряк въпрос.

 

 • bulbКажи ми дали е станало.
 • bulbОстана само който дойде последен.

2. Отсъства и пред подчинителните  съюзи bulbедва,bulb чак, bulbсамо

 

 

 • Пристигнах на гарата едва когато влакът вече беше заминал.

 

 

3. Тя не се занимава с подчиненото изречение, когато е въведено с уточняващо наречие – оправят се и без нея.

 bulbсамо, bulbедва, bulbчак, bulbдаже, bulbтъкмо,

bulbименно,bulb дълго,bulb много, bulbили отрицание “не”.

 • bulbЩе повярвам чак когато той дойде.
 • bulbВърнах се не защото ти си тук.
 • bulbДойдох при тебе именно за да ти помогна.
 • bulbПопитах не защото не знаех.

4. Госпожица Запетая не се намесва и при устойчивите словосъчетания:

 • bulbГлупци колкото щеш.
 • bulbРазбрал го както трябва.

 

Гсопожица Запетая е капризна, но разбереш ли навиците й – започва да ти става симпатична!

Ние се запознахме с една важна част от нейните прояви!

kvalifikacia.bg

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар