,

9 типа интелигентост. Какво измерва IQ тестът за интелигентност?

 

 

Паметта и запаметяването на информацията неправилно се свързва с интелектуалните възможности на хората.

А интелектуалните възможност пък от своя страна неправилно се свързват с  IQ теста за интелигентност.

t

 

Тук ще посочим теорията на Хауърд Гарднър, която успя да предизвика много спорове и дебати и да промени някои погрешни схващания – теорията за множествена интелигентност.

Син е на бегълци от нацистка Германия Гарднър е роден в Скрантън, щата Пенсилвания, през 1943 г. Видният учен е първият американец, получил наградата на университета в Луисвил в категорията “Образование”. Последното му признание е стипендията Гугенхайм, отпусната му през 2000 г. Гарднър е  награден  също с 20 почетни степени от университетите в Принстън, Мак Гил и Тел Авив.

Важно да се отбележи, че по време на дългогодишната му научна той безспирно прави опити да обедини психологията и изкуството.

Всъщност паметта и запаметяването са пряко свързани с изкуството.

Обучението на Гарднър след завършване на гимназия продължава в Харвардския университет, където завършва психология на развитието (developmental psychology), а по-късно и невропсихология.

Гарднър развива т. нар. теория за множествената интелигентност.

Тази теория е развита в книгата му Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Той смята, че не съществува единна интелигентност, която не е в състояние да бъде измерена чрез стандартните  IQ-тестове. Напротив, съществуват множество интелигентности, които са независими една от друга. Според Гарднър всички хора притежават всички типове интелигентност, но в различна степен развити.

Хората се развиват с различна скорост в различни сфери – всяка една от тези сфери изисква развитие на различен тип интелигентност.

Първоначално Гарднър  посочва 7 типа интелигентсности, като към тях по-късно прибавя още два:

bulb1. Лингвистична/вербална – способността да се оперира с думи както устно (разказвачи, оратори, политици), така и писмено (поети, писатели, драматурзи, журналисти, редактори).

 

bulb2. Логико-математическа – Това е способността да се оперира с числа (математици, счетоводители, статистици) и мисли рационално (учени, компютърни програмисти, логици). Всъщност IQ тестoвете за интелигентност (IQ) измерват в най-голяма степен точно този логико-математическия тип.

 

bulb3. Музикална – Тук става въпрос за способността да се възприема и оценява музиката (ктитик), да се създава и трансформира (композитор) и да се изпълнява (изпълнител). Човек, който притежава развита музикална интелигентност, лесно запомня мелодии и е способен да ги възпроизведе. Той е възприемчив към ритъма.

 

bulb4. Телесно – кинестетична – Тя включва умението да се използва тялото за самоизразяване, да се предават чувствата и емоциите чрез движения (атлет, танцьор, актьор), да се използват ръцете за трансформиране на разнообразни предмети (занаятчия, скулптор, механик, хирург). Това са много сръчни и бързи в действията си хора.

 

bulb5. Визуално – пространствена – дарбата да се възприема света визуално и да се анализира тази информация (ловец, скаут, гид), а също и да се трансформира пространството (архитект, художник, изобретател, интериорен дизайнер). Хората с този тип интелигентност са възприемчиви към цветовете, формите, линиите и отношенията между обектите в пространството. Те могат графично да изразят своите идеи.

bulb6. Интерперсонална или междуличностна – умението да се долавят настроенията, мотивите, намеренията и чувствата на другите хора. Способността за комуникация, т.е. обмяната на информация с другите хора по вербален и невербален начин, чрез езика на жестовете, музиката и речта (продавачи, политици, управители, учители, социални работници).

 

bulb7. Интраперсонална или вътреличностна – усещането на самия себе си, разбиране на силните и слабите си страни, ограничаващи убежденията, мотивациите, настроенията и желанията, както и емоциите. Високо ниво на самоконтрол, саморазбиране и самооценка (психолог, психиатър, философ).

NB Този тип интелигентност се проявява чрез другите типове, определени от Гарднър.

bulb8. Натуралистична – това са хората, които имат способността да разбират природата и да долавят закономерности; да се ориентират сред живи организми (ботаник, ветеринар, горски). Те са чувствителни и внимателни, интересуват се от определени характеристики на обкръжаващия ги свят (метеоролог, геолог, археолог).

 

bulb 9. Екзистенциална – способността и склонността да се формулират въпроси за живота, смъртта и други екзистенциални въпроси.

Това е способност, която се развива от наблюдателността и желанието да са свързани природните явления, човешкото съществуване и в какво се изразява смисъла им.

 

Хората усвояват знанията по различни начини. Всеки има свои уникални умствени способности и таланти.

Тези типове интелигентности, формулирани по този начин, са оспорвани от много учени. Но това, което никой не оспорва е , че съществува множествена интелигентност и ние развиваме всеки тип в различна степен. Запаметяването и паметта са свързани с това да изграждаме връзки между различните типове интелигентност.

 

Андрей Илиев

kvalifikacia.bg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар