, ,

Как да трупаме лексика, когато изучаваме чужд език?

Боравенето с граматика, разбирането на чужда реч и воденето на свободен разговор са свързани с натрупване на лексика.

След като сте положили основите на езика, надграждането е свързано с това да се запознаете с принципно нова терминология и да надграждате познанията си.

learning-new-english-words

Тук ще споделим някои начини, които могат да способстват за по-лесно натрупване и запаметяване на нова лексика.

Запомнянето на факт, събитие или дума е свързано с изграждане на картина, т.е. картинните изображения при учене на нови думи са от изключително значение. На сетивото, което участва най-силно при запаметяването – зрението,  е необходимо да му е предоставена богата информация. Когато думата обозначава предмет и се налага да я запомним, възможността да участва картинно изображение при запаметяването е безценна.

Освен зрението е важно да помислим дали не може да се стимулира и друго сетиво?!

Ако, например, можем и да чуем думата в процеса т.е. да се включи се и слухът като сетиво – резултатът ще е още по-добър.

С няколко думи синтезирано – нека опитваме да провокираме и въвличаме участието на повече сетива!

Принципът е един и същ и работещ при изучаването на всеки един език. Тук ще дадем инормация, свързана с английския език. В интернет пространството има  поместени източници, които дават изобилно количество от думи чрез картинки и произношения.

Съветът е да се отделят 10 – 15 минути на ден  за обогатяване на речника.

Предлагаме ви три източника с достатъчна като количество информация и представена

  • В предложения линк отдолу са подредени по категории. Думите са предоставени с картинни изображения и произношения(т.е. можем да ги видим и да ги чуем)

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10363&Itemid=419

  • През втория линк можете да отворите 21 достъпни картинки, предоставящи 204 на брой думи по интересен и забавен начин. Можете да чуете произношението, както и съпътстващите примери към картинките:

http://english.vocabularyinpicture.com

  • В третият предложени източник отново думите са сортирани по категории и придружени с произношение:

http://www.languageguide.org/english/

Оказва се, че ученето на думи би могло да бъде лесно и забавно.

Можете да започнете от днес – само 10 минути на ден всеки ден, докато не минете думите в отделните категории.

Ще бъдете много приятно изненадани от резултатите!

Андрей Илиев

kvalifikacia.bg

 

 

1 reply
  1. индивидуални уроци по английски цени
    индивидуални уроци по английски цени says:

    Доказано един от най-добрите начини да учим лексика е като се потопим в даден контекст и назовем нещата в него. Така думите започват да функционира като семантични ядра и съзнанието много по-лесно навързва смислите. По този начин дори и да не се сеща за точното название на даден обект, въвличайки семантичното ядро, човек много по-лесно може да обясни какво се опитва да каже.

    Отговор

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар