, ,

Как помним информацията според начина, по който сме я възприели?

Данните са приблизителни и обобщават в най-общ план резултатите от проведени изследвания на обучаващи се ученици и студенти.

1899869_10150388498969949_1659823002_n

Ето какви резултати са изведени:

  • помним само 10 % от информацията, която сме прочели – това изисква при четене  да си водим записки, да систематизираме информацията по важност и да отделяме ключовите моменти като ги структурираме по начин, който ни позволява да ги запомним. (Мисловни карти, Верижни асоциации, Мнемотехники и т.н.)
  • помним 20 % от информацията, която сме чули – слухът като сетиво отстъпва на зрението, що се отнася до ефективността при възприемането на информацията.
  • помним 30 % от информацията, която сме видели – изключително важно е при запаметяването на информация да присъства картинно изображение или да изградим картина (затова как да изграждаме картина и  как да подхождаме предстои да поместим информация в отделни статии)
  • помним 50 % от информацията, която сме чули и видели – Синестезия (от гръцки syn„заедно“ и aishesis, усещане) – когато във възприемането на информацията  включим 2 или повече сетива , % запаметена информация нараства.
  • помним 70 % от информацията, когато сме участвали в събеседване и сме дискутирали по дадена тема с други. Участието под формата на игра, дискусия или задача ни позволява да изразим позиция или лично отношение към факт. Вложените емоции и страсти спомагат за дългосрочното запаметяване на информацията.
  • помним 80% от информацията, която е от личен опит – т.е. имали сме възможността, чрез целенасочени действия, да се уверим в истинността на факта. Опитът в това отношение е неоценим. Разбира се не можем да се уверим за всичко чрез лична  проверка, но, при подобна възможност, резултатите са повече от задоволителни.
  • помним 90 % от информацията, която ни се налага да обясним, преподадем, изнесем под формата на презентация на други хора. В процеса на усвояване на информацията можем да повдигаме въпроса доколко можем да преподадем тази информация на наши близки, приятели, съученици. Можем да опитаме – така ще разберем каква част от информацията е разбрана и усвоена.

Важно е все пак да се отбележи, че всеки човек е различен, има различни умения и способности и възприема инормацията по-различен начин. Точно поради този факт процентите, изнесени по-горе, могат да варират, но съоотношението. що се отнася до ефектвивността и % запаметена информация,  остава непроменено.

 Андрей Илиев

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар