, ,

Средата ни влияе на начина, по който запомняме

 

multitasking

Доколко е важна средата, при която усвояваме нова информация и как това се отразява на паметта ни?

Аз се намирам в света. В този свят е:

  • моето семейство – това е общество, което много силно ни влияе;
  •  работата, където човек прекарва много време;
  •  хобита – това, което правим извън работно време;
  •  средствата за масова информация: радио, телевизия, реклама, вестници – всичко, което ни въздейства;
  • възпитанието, което сме получили в миналото (макар да не е в настоящето – детската градина, училището, университета – всичко това оставя своя отпечатък).

Какво можем да направим с всички тези въздействия?

Аз се намирам сред всички въздействия и единственото, което мога да направя е да реша:

„А кое ще ми влияе?”

А какво да направя с останалите обстоятелства и хората, които ми влияят?

„Мога да се отнасям към тях като към нямащи отношение към мен, защото те не се занимават с това, с което се занимавам аз!“

Доколко ни влияе средата, що се отнася до усвояването на материала?

Обръщаме ли внимание на въпроси от рода къде учим и как средата влияе на резултатите ни?

В по-голяма част от случаите най-често срещаният отговор на въпроса „Къде учим?“ е „У дома!“. Нека да разгледаме този въпрос от гледна точка на ученето и запаметяването на информация. Предвид това, че обкръжаващата ни среда неминуемо ни влияе, т.е.  мястото, на което учим и усвояваме нова информация, също ни влияе. Обикновено това се случва чрез първичната функция на мястото. Ако учим с стаята си, чиято първична функция е да спим, ще бъдем повлияни от нея, т.е. мисли от рода, дали да не си полегнем за малко, биха могли да ни минат през ума. Ако учим в кухнята, хладилникът се превръща в притегателна сила, разходките до него, независимо дали сме гладни или не, са нещо нещо съвсем естествено. Ако решим да усвояваме нова информация в хола или трапезарията, първичната функция на мястото като влияние е необходимо да бъде преодоляна – в този случай – телевизорът, стерео-уредбата и т.н.

В този ред на мисли какво излиза?

Най-доброто място, за да бъдем концентрирани и да не бъдем разсейвани от първичната функция на мястото, е библиотеката, читалнята. Ако имате възможност да посещавате библиотека, където да се готвите за изпит или просто да усвоявате нови знания – няма по-добро място от това, защото първичната му функция е УЧЕНЕ – всички четат в библиотеките, тихо и спокойно е, няма разсейващи фактори.

Разбира се не винаги е възможно да посещаваме библиотека поради ред причини.

Как тогава да се концентрираме по-лесно?

Проучване на Хавайския университет затова как да бъде повишена  ефективността при учене на студентите и улесняване на процеса на концентрация ги провокира да направят интересен експеримент. Те решават да пресъздадат учебна среда чрез някакъв предмет, който да насочва вниманието към усвояване на информацията. Използват настолна лампа – условието е следното: тази лампа да се ползва само и единствено за учебния процес т.е. да е учебна лампа. Те поставили надпис върху настолните лампи: „УЧЕБНА ЛАМПА“ и ги раздали на новоприетите студенти. Когато един студент сядал да учи, да усвоява нова информация, той включвал лампата, което му давало да разбере, че учебният процес може да започне, т.е. времето да се концентрираме се помествало в натискане на едно копче – ON, което означавало, че ученето може да започне.

Какви били резултатите?

Накрая нито един от студентите не искал да се раздели със своята учебна лампа – тя била компонент от учебната среда, която спомагала да се абстрахират от влиянието на околната среда.

Що се отнася до спомнянето на информация, която сме минавали, ако успеем да се върнем на мястото, на което сме усвоявали информацията за пръв път, това спомага да си спомним много повече детайли.

Мястото и средата ни влияят. Но ние можем да изградим част от учебната си среда – чрез учебна лампа или учебни принадлежности, които винаги ползваме – това е въпрос на избор.

 Андрей Илиев

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар