Магистърски пакет от услуги

  • Събеседване с психолог – целта е да се изяснят личните качества и умения и да се изгради психологически профил.
  • Събеседване с академичен консултант – изясняват се постиженията и академичната подготовка и уменията на учащия до момента – придобита бакалавърска степен, средно-образователно училище, езикови умения, опит.

Събеседването може да се извърши и online (skype!) 

  • След събеседването, съобразявайки се с изградения от психолога профил и вашата академични постижения (завършени степени – средно образование, бакалавърска и магистърска степен), се извършва академично търсене на  учебни заведения, съобразени с вашите  индивидуалните търсения.
  • Извършва се ПРИОРИТИЗИРАНЕ – изясняване на 3-те най-желани  специалности/програми от вас.
  • Сравняваме тези специалности по определени критерии.  (направете запитване и ще ви изпратим кои са критериите)
  • Изготвяме препоръка към Вас и ви предоставяме резултатите то анализа, както и възможна стратегия за действие (стъпки за осъществяването на желанието, свързано с обучение и  начин на подготовка)
  • Помагаме ви при попълването (оформянето) и  изпращането на документи.  (за чужбина )

Услуги от Магистърския пакет се извършват в срок  от 3 месеца, а в срок една академична година отговаряме на възникнали  въпроси!

  •  Ние пишем от ваше име, говорим от ваше име и ви представляваме, ние вярваме във вас! А целта е една единствена – вашия успех!

цена: 269 лв

Промоционални цени от периода: 01.09.2014 – 01.11.2014

50 % отстъпка от цената:

135 лв

Имаш въпроси? Направи запитване:

http://kvalifikacia.bg/zapitvane/