, ,

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА БТПП

486813428a90050f7aa332c52dd2f371

Национален конкурс за младежи

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА организира:

Темите на конкурса са 2:

 • Проектна идея за нова услуга/услуги на БТПП за бизнеса;

или

 • Проектна идeя за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии /IT/ – интернет платформа, приложение за мобилни устройства, он-лайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.

Участници:

– могат да участват младежи до 19 години;
– могат да участват младежи от 20 до 29 години;

Етапи на провеждане на конкурса – 2 етапа на провеждане на конкурса:

 • 1-ви етап: набиране на проектни идеи в обем до три страници – срок 1 юли 2014г.
 • 2-ри етап: селектиране на най-добрите проекти (не повече от 20) и поканване на преминалите първи етап кандидати да представят подробно разработване на проектната идея – срок 10 септември 2014г.

Условия за участие:

 • допуска се неограничен брой участници;
 • допуска се индивидуално участие или в екип без ограничение на участващите в екипа;
 • специална комисия от БТПП ще оцени проектите и ще класира 3-те най-добри проекта за всяка възрастова категория, които ще бъдат наградени.

Изисквания:

 • проектите се изпращат по електронен път до БТПП;
 • за втория етап предимство ще представлява, ако към описанието на проектната идея се представи бизнес план, визуализация на проекта и анализ за очакваните ползи от внедряването на проектната идея.

Критерии за оценка на проектите:

 • икономически най-изгоден/полезност – формира 40% от крайната оценка;
 • иновативност – формира 30% от крайната оценка;
 • приложимост – формира 30% от крайната оценка.

Комисия обявява допуснатите проектни идеи за участие във втория етап в срок до 15 юли 2014г.

Резултатите ще се публикуват в сайта на БТПП.

Обявяване на крайните резултати от конкурса – 30 септември 2014 г.

Награди:

В категорията младежи до 19 години:

1-ва награда 600 лв.
2-ра награда 420 лв.
3-та награда 360 лв.

В категорията младежи от 20 до 29 години:

1-ва награда 2000 лв. + едномесечен стаж в БТПП
2-ра награда 1500 лв. + 15-дневен стаж в БТПП
3-та награда 1000 лв. + 10-дневен стаж в БТПП

http://www.bcci.bg/bcci-competition-youth.html

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар