,

Нов български университет с няколко дати за приемни изпити

Нов български университет ще проведе няколко сесии на ТОП – Тест за общообразователна подготовка.
Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви, а под внимание се взима най-високият резултат.

Изпитът през месец май ще се проведе на 11-и, а записването за него е до 7-и май.
Следващата сесия е през месец юни – на 1-и и 15-и ще може да се явите на теста, само ако сте се записали съответно до 29-и май и до 12-и юни. През месец юли изпитите ще се проведат на 6-и и 21-и. Записването за първия е до 3-и юли, а за втория до 21-и.
Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в две части: Общообразователна подготовка (по десет въпроса по: Български език, Литература, История, География, Математика, Физика, Химия и Биология) и Логически въпроси (по десет въпроса, разпределени в раздели Разсъждения и Семантика).
Въпросите във всички раздели на теста са от типа “въпроси с множествен избор” – съдържат условие, към което са дадени 5 различни отговора. Задачата на кандидат-студента е да посочи най-подходящия отговор.

http://nbu.bg/entrance.php

 

kvalifikacia.bg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар