,

Платен стаж с 4-ри направления в южна Австрия

429-itok=uCKB0JX0

 

Стажантски програми от Европeйския център за съвременни езици (ECML) в Грац, Австрия – 2 пъти годишно с продължителност от 6 месеца и отлични обратни връзки на стажантите:

http://traineeship.ecml.at/Stagiaires/tabid/1826/language/en-GB/Default.aspx

Практиките са платени, а месечното възнаграждение е в размер на 720 евро.

Четири са направленията, които може да изберете. Всяко едно е свързано с определен тип познания и умения.

Направленията са:

Важно е да отбележим и изискванията за прием в стажантската програма:

 • завършено висше образование, отлично владеене на един от работните езици на Съвета на Европа – английски/френски.
 • гъвкавост
 • владеене на немски език на базисно ниво е предимство за някои от направленията.
 • способност за работа в международен екип

Какво получавате:

 • заплащане – около 720 euro на месец;
 • настаняване в общежитията, които се предлагат Грац – (Югоизтична Австрия) (удобни и достъпни като цена);
 • натрупване на езиковите умения;
 • запознаване с начина на живот в град в Австрия;
 • контакти;
 • мениджъри и ментори с дългогодишен стаж;

Краен срок за кандидатстване – 31 август 2014

 • срок на провеждане на стажа: януари – юни

При кандидатсване до 28 февруари е за период от юли- декември всяка година.

Центърът предлага стажантски програми от 1997 година. Начинът на работа на Европейският център за съвременни езици (ECML) цели да запълни, както своите нуждите от работоспесобен и целеустремен екип, така и нуждите на стажантите. 

Форма за кандидатстване:

http://traineeship.ecml.at/intro/tabid/1823/language/en-GB/Default.aspx

 kvalifikacia.bg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар