, , , ,

Ролята на мисловните карти в езиковото обучение. Запомняме ли по-лесно?

 

Сигурно е едно – ако имаме граматиката на един език, изразена чрез метода на мисловните карти, информацията от нея ще е усвоена и запомнена много по-лесно!

Ето защо:

Всичко синтезирано се прехвърля само върху един лист А4. Частите на речта, глаголните времена и някои граматични особености могат да бъдат илюстрирани по лесен, приятен и запомнящ се начин. В центъра е основното понятие, а по различните клонове са изобразени онези неща, които го съставят.

 

 

Future_Tense

бъдещи форми в английския език, представени чрез метода на мисловните карти 

 

Информацията се запомня, тъй като е подредена и логически йерархизирана (активират се центрове в лявата половина на мозъка), прикрепена с абстрактни символи, асоциации, картини (активират се центрове в дясната половина ).

Можем да проследим тук в детайли това, за което говорим. Дясна половина:

 • цветове – присъстват в мисловните карти (различните клони са с различен цвят)
 • въображение – присъства чрез картинните изображения и символите;
 • синтез – клоновата структура;

 

 

Left_brain_right_brain

 

Лява половина

 • логика –  логическа нишка от общо към частно; структура; (в мисловната карта присъстват закономерностите на логиката)
 • думи – в мисловната карта се използват ключови думи;
 • списъци – изреждане на точно определен факти и изпълване на съдържание на дадено понятие;

health-map

 

здравето, изразено чрез метода на мисловните карти

 

Когато в мисловния процес и двете половини на мозъка са активни (поради типа информация, който възприемаме), тогава съвсем естествено запаметяването на информация е по-лесно.

 

Mind-Map-Present-Simple

Сегашно просто време (Present Simple) в английския език, изразено чрез мисловна карта

 

Ето защо мисловните карти работият толкова добре!

 Остава онзи фактор, който разделя краткосрочното от дългосрочното запаметяване – повторението. Ако повторим няколко пъти в определен период от време  информация от интересен и приятен източник, активиращ и 2-те половини на мозъка, то тя ще бъде запомнена дълготрайно. 

Една от причините за всичко това е, че много по-лесно би се върнал към информация, която ти е представена забавно и интересно, отколкото към учебник или лекции.

 

Андрей Илиев

kvalifikacia.bg

2 replies
 1. корпоративни езикови обучения
  корпоративни езикови обучения says:

  Благодаря за чудесната систематизирана информация! Ще използвам мисловните карти и в корпоративните езикови обучения. За щастие, напоследък все повече фирми се сещат за корпоративните езикови обучение и влагат усилия в развитието на хората си!

  Отговор

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар