, ,

Средно образователни училища – TOP 100 паралелки, подредени по бал

През последната 2015 г. СМГ е с по-висок бал от 91 Немска езикова гимназия

mise en avant

 

Тук ще споделим с Вас баловете от 2015 за средните образователни училища в София  – първите 100 на брой  паралелки, подредени по бал.

СМГ е с по-висок бал от 91 Немска езикова гимназия през 2014.

В паралелката на 91 НЕГ с най-висок минимален бал (немски, английски/руски) момичетата влизат с минимум 35.084 при максимален бал 36.

В природоматематическата паралелка на СМГ последният приет е с бал 35.524.

На трето място е Втора немска (73 СОУ „Владислав Граматик“). В паралелката с немски и английски там момичетата влизат поне с бал 34.902.

Четвъртата паралелка по бал също е в 73 СОУ – с немски, руски и математика, където девойките влизат с 34.866.

Последната паралелка в Топ 5 е отново в 91 НЕГ, тя е с немски, английски и руски и последното прието момче е с 34.610.

В Топ 5 на училищата се подреждат СМГ, 91 НЕГ, 73 СОУ, Първа английска езикова гимназия и Испанската гимназия.

Профили и формиране на оценки:

  • Хуманитарен“ – като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
  •  „Природоматематически“ и „Технологичен“ – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
  •   „Чуждоезиков“ – като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
  •   „Изкуства“ и „Спорт“ – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;

Професии и формиране на оценки:

  • професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
  •  професии от областите на образование „Стопанско управление и администрация“, „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“, „Селско, горско и рибностопанство“, „Ветеринарна медицина“, „Здравеопазване“, „Транспорт“ и „Опазване на околната среда“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
  •  професии от областите на образование „Социални услуги“ и „Услуги за личността“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

 TOP 100 паралелки, подредени по бал

по ред Училище Паралелка Минималенбал Максималенбал Пол
1 Софийска математическагимназия Паисий Хилендарски 3061 ПрМ-АЕ 34.332 35.963 без квоти
2  Софийска математическагимназия Паисий Хилендарски 3062 ПрМ-НЕ 35.512 35.906 без квоти
3  91 НЕГ Проф. КонстантинГълъбов 0911 ЧЕ-НЕ;АЕ/РЕ 35.062 35.850 девойки
4  НПМГ Академик ЛюбомирЧакалов 3048 ПрМ-Б;НЕ 30.413 35.776 без квоти
5  91 НЕГ Проф. КонстантинГълъбов 0911 ЧЕ-НЕ;АЕ/РЕ 34.502 35.776 младежи
6  164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1642 ЧЕ-ИЕ;ФЕ 34.238 35.700 девойки
7  НТБГ 4331 Банково дело-АЕ 33.637 35.606 девойки
8  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0092 ЧЕ-ФЕ;АЕ;М;ИТ 34.388 35.588 девойки
9  164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1641 ЧЕ-ИЕ;АЕ 34.388 35.588 девойки
10  I АЕГ 3011 ЧЕ-АЕ;НЕ 34.500 35.552 девойки
11  НТБГ 4332 Банково дело-НЕ 33.188 35.531 девойки
12  НПМГ Академик ЛюбомирЧакалов 3045 ПрМ-Х;АЕ 31.924 35.528 без квоти
13 II АЕГ Томас Джеферсън 3021 ЧЕ-АЕ;НЕ;М;Г 34.238 35.512 девойки
14  I АЕГ 3011 ЧЕ-АЕ;НЕ 34.012 35.474 младежи
15  73 СОУ Владислав Граматик 0734 ЧЕ-НЕ;АЕ;М 34.200 35.402 младежи
16  I АЕГ 3013 ЧЕ-АЕ;ФЕ 33.900 35.400 девойки
17  II АЕГ Томас Джеферсън 3027 ЧЕ-АЕ;РЕ;М;БЕЛ 33.902 35.400 девойки
18 II АЕГ Томас Джеферсън 3026 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Г;И 33.788 35.362 девойки
19 73 СОУ Владислав Граматик 0734 ЧЕ-НЕ;АЕ;М 34.726 35.326 девойки
20  I АЕГ 3012 ЧЕ-АЕ;ИЕ 34.088 35.288 девойки
21  I АЕГ 3014 ЧЕ-АЕ;РЕ 33.862 35.252 девойки
22  II АЕГ Томас Джеферсън 3022 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ 34.350 35.250 девойки
23 НПМГ Академик ЛюбомирЧакалов 3047 ПрМ-Б;АЕ 31.369 35.157 без квоти
24 НФСГ 4202 Икономика и мениджмънт-АЕ 30.463 35.083 младежи
25 II АЕГ Томас Джеферсън 3024 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М;Г 33.862 35.062 девойки
26  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0095 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;М;ИТ 33.826 35.026 девойки
27 73 СОУ Владислав Граматик 0731 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 34.576 35.026 девойки
28  II АЕГ Томас Джеферсън 3024 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М;Г 33.638 35.024 младежи
29  19 СОУ Елин Пелин 0191 Техн.предпр. бизнес-АЕ 26.031 35.007 без квоти
30  I АЕГ 3012 ЧЕ-АЕ;ИЕ 33.488 34.988 младежи
31  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0091 ЧЕ-ФЕ;АЕ;БЕЛ;И 34.276 34.988 девойки
32 73 СОУ Владислав Граматик 0732 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 34.500 34.952 девойки
33  73 СОУ Владислав Граматик 0733 ЧЕ-НЕ;ФЕ;БЕЛ 34.464 34.914 девойки
34  51 СОУ Елисавета Багряна 0513 Изк.ИИ-АЕ 30.144 34.913 без квоти
35 II АЕГ Томас Джеферсън 3021 ЧЕ-АЕ;НЕ;М;Г 34.012 34.912 младежи
36  73 СОУ Владислав Граматик 0731 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 34.126 34.912 младежи
37  164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1641 ЧЕ-ИЕ;АЕ 33.526 34.876 младежи
38  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0094 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;БЕЛ;И 33.902 34.876 девойки
39  НПМГ Академик ЛюбомирЧакалов 3049 ПрМ-Г;АЕ 28.598 34.875 без квоти
40 НПГПТО М. В. Ломоносов 4026 Комп. техн. и технол.-АЕ 27.893 34.819 без квоти
41  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0092 ЧЕ-ФЕ;АЕ;М;ИТ 33.152 34.802 младежи
42  II АЕГ Томас Джеферсън 3027 ЧЕ-АЕ;РЕ;М;БЕЛ 33.152 34.800 младежи
43  II АЕГ Томас Джеферсън 3023 ЧЕ-АЕ;НЕ;Х;Б 33.638 34.762 младежи
44 НПМГ Академик ЛюбомирЧакалов 3044 ПрМ-Ф;АЕ 25.902 34.744 без квоти
45 32 СОУ Свети КлиментОхридски 0321 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;М 32.438 34.688 девойки
46  II АЕГ Томас Джеферсън 3025 ЧЕ-АЕ;ИЕ;И;БЕЛ 33.900 34.688 девойки
47  II АЕГ Томас Джеферсън 3023 ЧЕ-АЕ;НЕ;Х;Б 34.200 34.688 девойки
48 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1642 ЧЕ-ИЕ;ФЕ 33.188 34.652 младежи
49  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0096 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;Х;Б 33.788 34.652 девойки
50  ПГТМД 4322 Интериор.дизайн-ИтЕ 25.657 34.632 без квоти
51  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0097 ЧЕ-ФЕ;НЕ;БЕЛ;И 34.050 34.614 девойки
52  НПМГ Академик ЛюбомирЧакалов 3046 ПрМ-ХБ;АЕ 30.806 34.613 без квоти
53  ПГО   Княгиня Мария Луиза 4171 Моден дизайн-АЕ 21.425 34.594 без квоти
54  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0093 ЧЕ-ФЕ;АЕ;Г;М 33.864 34.576 девойки
55  НТБГ 4333 Банково дело-ФЕ 32.850 34.539 девойки
56 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1643 ЧЕ-ИЕ;ПортЕ 34.088 34.538 девойки
57  НТБГ 4331 Банково дело-АЕ 32.475 34.519 младежи
58  I АЕГ 3013 ЧЕ-АЕ;ФЕ 33.188 34.500 младежи
59 НФСГ 4201 Икономика и мениджмънт-НЕ 31.089 34.463 девойки
60  35 СОУ Добри Войников 0352 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 33.638 34.426 девойки
61  2 СОУ Академик ЕмилиянСтанев 0021 Хум-АЕ 27.907 34.388 без квоти
62  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0091 ЧЕ-ФЕ;АЕ;БЕЛ;И 32.926 34.388 младежи
63  35 СОУ Добри Войников 0351 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 33.488 34.388 без квоти
64 СГСАГ 4191 Строит.и архитектура-АЕ 31.969 34.352 без квоти
65  73 СОУ Владислав Граматик 0733 ЧЕ-НЕ;ФЕ;БЕЛ 33.900 34.314 младежи
66  144 СОУ Народни будители 1442 Изк.ИИ-АЕ 20.901 34.294 без квоти
67  ПГ по телекомуникации 4316 Сист. прогр.-АЕ 29.944 34.294 без квоти
68  9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0095 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;М;ИТ 32.676 34.274 младежи
69 СПГЕ Джон Атанасов 4076 Комп.мрежи-АЕ 31.051 34.256 без квоти
70 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0097 ЧЕ-ФЕ;НЕ;БЕЛ;И 32.702 34.238 младежи
71 22 СОУ Георги СтойковРаковски 0222 ЧЕ-АЕ;НЕ 32.552 34.200 без квоти
72  35 СОУ Добри Войников 0353 ЧЕ-НЕ;РЕ;Г 33.226 34.200 девойки
73 73 СОУ Владислав Граматик 0732 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 33.976 34.200 младежи
74  НТБГ 4332 Банково дело-НЕ 32.264 34.182 младежи
75  Джон Атанасов 4071 Сист.програмиране(мод.обуч.)-АЕ 32.431 34.145 без квоти
76 ПГТМД 4321 Моден дизайн-ФЕ 24.913 34.126 без квоти
77  Проф. д-р Асен Златаров 4012 Техн.на хомеоп.и фито продукти-АЕ 19.688 34.068 без квоти
78 30 СОУ БРАТЯМИЛАДИНОВИ 0301 ЧЕ-НЕ;АЕ 29.188 34.052 без квоти
79 НПМГ Академик ЛюбомирЧакалов 3041 ПрМ-М;АЕ 28.590 34.050 без квоти
80 СГСАГ 4192 Строит.и архитектура-НЕ 31.445 34.033 без квоти
81  31 СУЧЕМ Иван Вазов 0313 ЧЕ-НЕ;АЕ 32.326 34.014 без квоти
82  33 ЕГ СВЕТА СОФИЯ 3034 ЧЕ-ФЕ;АЕ 21.950 34.012 без квоти
83 18 СОУ Уилям Гладстон 0185 ЧЕ-ЯЕ;АЕ 32.026 34.012 без квоти
84  32 СОУ Свети КлиментОхридски 0322 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;И 32.362 34.012 девойки
85 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0314 ЧЕ-ИЕ;АЕ 31.950 33.976 без квоти
86  II АЕГ Томас Джеферсън 3022 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ 33.676 33.976 младежи
87 НПМГ Академик ЛюбомирЧакалов 3043 ПрМ-Инф;АЕ 28.440 33.972 без квоти
88  НТБГ 4339 Иконом.информ.-АЕ 31.927 33.956 младежи
89  I АЕГ 3014 ЧЕ-АЕ;РЕ 33.300 33.938 младежи
90  134 СОУ Димчо Дебелянов 1345 Техн.ИТ-АЕ;Иврит 27.914 33.937 без квоти
91  133 СОУ АлександърСергеевич Пушкин 1331 ЧЕ-АЕ;РЕ 33.638 33.902 девойки
92  НТБГ 4338 Електронна търгов.-АЕ 32.158 33.883 девойки
93 19 СОУ Елин Пелин 0192 Техн.предпр. бизнес-НЕ 24.957 33.881 без квоти
94 134 СОУ Димчо Дебелянов 1346 Техн.ИТ-АЕ;вътр.изпит Иврит 28.364 33.881 без квоти
95  18 СОУ Уилям Гладстон 0182 ЧЕ-НЕ;АЕ 31.800 33.862 без квоти
96 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0094 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;БЕЛ;И 32.550 33.862 младежи
97 35 СОУ Добри Войников 0354 ЧЕ-ФЕ;РЕ;БЕЛ 32.962 33.824 без квоти
98  133 СОУ АлександърСергеевич Пушкин 1333 ЧЕ-РЕ;АЕ 33.114 33.788 девойки
99  II АЕГ Томас Джеферсън 3025 ЧЕ-АЕ;ИЕ;И;БЕЛ 33.412 33.788 младежи
100  18 СОУ Уилям Гладстон 0183 ЧЕ-ФЕ;ИЕ 31.314 33.752 без квоти

kvalifikacia.bg

ТОП ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ и ИНИЦИАТИВА НА 2016 ГОД.

kvalifikacia.bg препоръчва:

„Talent Factory“ обучения  от Leader Academy – един специален тип обучения, обединяващи модули за личностно развитие с академично и кариерно ориентиране.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар