, ,

Стаж в Европейската комисия

pfu_web

Какво предлага стажът?

Платен стаж в рамките на 5 месеца в Европейската комисия (или административни тела и агенции на Европейските институции – например – Европейска служба за външна дейност (European External Action Service)  или Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) стартира  на 1 март или 1 октомври.

Стажантите получават месечна стипендия около   €1000 и възстановяване на пътните разходи. Застраховка – злополука и здравна осигуровка също могат да бъдат предоставени. Всяка година има около 1400 свободни места. Ако сте измежду избраните кандидати, получавате практически опит в международна и разнообразна културна среда. Това може да се окаже важно надграждане/обогатяване за професионалното развитие.

Стажантите могат да бъдат разпределени да работят в различни отдели на Европейската Комисия. Разнообразието на работа зависи от профила и типа стаж, за който са кандидатствали.  Предлагат се работни места в сферата на Конкурентно право, Човешки ресурси, Политика на околната среда и др. Ежедневната работа включва основно:

  • посещаване и организиране на срещи, работни групи, форуми, публични изслушвания;
  • проучване и съставяне на документация, доклади, консултации, отговаряне на запитвания;
  • ръководене на проекти;
Какво предлага стажът?

  • познания за ЕС – разбиране за извършваните процеси и политики на Европейските институции
  • практически опит – възможност да участваш в ежедневната работа на комисията;
  • възможност да приложиш академичните познания на практика;

Какво се очаква от стажантите?

  • заинтересованост към Европейските дела;
  • желание за трупане на познания за работните методи на Комисията;
  • принос към ежедневната работа с нова и свежа гледна точка;
  • активно отношение;

 

Срок за кандидатстване:

15/07/2014 (16:00, Брюкселско време) – 29/08/2014 (12:00, Брюкселско време)

 

Как да кандидатсваш:

http://ec.europa.eu/stages/how/how_en.htm

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар