,

Стажове за висшисти

Стажове за висшисти

Стажове за висшисти — общ вариант или журналистическа насоченост (стипендии „Шуман“)

Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент.

Тези стажове включват:

  • Стипендии „Робер Шуман“, общ вариант
  • Стипендии „Робер Шуман“, журналистическа насоченост.

Изисквания към кандидатите:

  • да бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна кандидатка, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник;
  • да  са навършили 18 години към началната дата на стажа;
  • да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
  • да не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз.

Кандидатите за стипендиите „Робер Шуман“ с журналистическа насоченост трябва да докажат професионален опит, виден от публикувани произведения или от членство в сдружение на журналистите в държава — членка на Европейския съюз, или пък от придобита квалификация по журналистика, призната в държавите — членки на Европейския съюз, или в страните кандидатки.

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2014 г., до полунощ.

Продължителността на тези стажове е пет месеца и не може да се удължава.

За да кандидатствате за стаж, трябва да отговаряте на условията и да попълните онлайн формуляр за кандидатстване.

Допълнителна информация на адрес:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/007cecd1cc/Traineeships.html

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар