,

Стипендии – Нов български университет

 

Нов български университет предлага всяка година на новоприетите студенти в бакалавърски програми и магистърски програми  “Архитектура” и  “Право” различни видове стипендии.

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).

1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

Брой стипендии – 10

Критерии за присъждане:

  • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

Размер на стипендията – две семестриални такси за учебна година.

В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май и август, присъждане и оповестяване през месец септември.

2. Частични академични стипендии за новоприети студенти

Брой стипендии – 20

Критерии за присъждане:

  •   среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;

Размер на стипендията – 50% от две семестриални такси за учебна година.

В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май и август, присъждане и оповестяване през месец септември.

Социалните стипендии за новоприети студенти се присъждат на лица от приоритетни групи: с увреждания над 70%, самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.

След първата година от обучение студентите от бакалавърски и магистърски програми имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии. Условията за това са описани във www.nbu.bg

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой от студентите.

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).

Средствата за стипендии се отпускат от Настоятелството на Нов български университет – фонд “Стипендии”.

В началото на всяка учебна година някои от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия.

Срок за подаване на документи: 22 – 26 септември 2014 г.  в съответните департаменти.

http://www.nbu.bg/index.php?l=3811

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар