, ,

Стипендии за конкурс по оперно пеене “Santa cecilia opera studio”

cass_business_school_mba_scholarship_winner_announced

Целта на конкурса е да предложи на двама млади и обещаващи български певци професионално обучение по оперно пеене в Рим в рамките на програмата за високо усъвършенстване “SantaCeciliaOperaStudio”, като старт в професионалната им кариера.

Учебният процес е на два етапа  –  всеки  продължава 6 седмици. По време на двете сесии стипендиантите ще могат да развият своите технически и интерпретационни способности чрез индивидуални програми с тясноспециализирана насоченост.

Селекцията ще се извърши  в две фази:

 • предварителен кръг – чрез изпращането на видео запис;
 • финален кръг – прослушване, предвидено за 15 октомври 2014 г.

Срок за изпратящане молбите  за участие  – не по-късно от 29 септември 2014 включително.

Необходоми и да се  приложи:
 • линк с видеозапис от изпълнението на две арии от оперния репертоар.

Комисията ще определи 10 кандидата, които ще бъдат поканени на финалния кръг – прослушване в София. Първите двама от тях ще спечелят стипендиите „Борис Христов” за участие в програмата за високо усъвършенстване “SantaCeciliaOperaStudio” в Рим.

Какво включва стипендията

 • изплащане на сумата от 900 Евро на човек за всеки от двата периода на обучение.
 • безплатно участие в курсовете “SantaCeciliaOperaStudio”.
 • безплатно настаняване, ползване на зали и библиотека в Българския Културен Институт  – Рим

Изисквания:

 • Българско гражданство ( също и за живеещите в чужбина)
 • Притежание на диплома по оперно пеене от Консерватория или такава издадена от еквивалентна институция еквивалентна.
 •  Възраст не повече от 30 години към датата на крайния срок за подаване на документите.

*Комисията може да допусне до прослушване и кандидати, които, макар и да имат по-ниска степен на образование, са посочили в своето СV висок творчески профил или признати вокални и музикални качества.

Програма на прослушванията

Предварителен кръг (чрез изпращане на видео запис):

 • две арии от оперния репертоар по избор на кандидата

Финален кръг (на живо)

 • две арии от оперния репертоар по избор на кандидата, различни от тези представени в Предварителния кръг.

Комисията по свой избор може да поиска изпълняването на част или на цялата програма за изпита; може също така да поиска изпълнението на част от програмата, представена в Предварителния кръг.

Решението на Комисията е окончателно и неоспоримо.

Начин на кандидатстване:

Изпращане на молбите до секретариата на учебната служба на Национална Академия Санта Чечилия не по-късно от 29 септември 2014, попълвайки съответната форма за записване, публикувана в сайта:

http://www.santacecilia.it/alta_formazione/index.html

 • Артистична автобиография с посочен репертоар;
 •  Фотокопие на паспорт или лична карта.

Горепосочените документи трябва да бъдат подготвени на английски или италиански език.

Резултатите от предварителната селекция ще бъдат съобщени чрез e-mailдо 3 октомври 2014.

Прослушванията ще се проведат в София на 15 октомври 2014.

Сесии на Santa Cecilia Opera Studio в Рим, Италия:

Първа сесия: 27 октомври – 5 декември 2014

Втора сесия: 27 април -7 юни 2015.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар