Студенти – стажове… Свързани ли са тези важни звена?

Стажове

Ето още нещо, което е хубаво да изплува на повърхността при вземането на решение – възможности за стажантски програми.

Да проучиш на време стажантските програми – защо това е толкова важно?

Отговорът е първосигнален – защото учим, за да приложим въпросните знания на практика – ако не направим това на време (през първите 2 години от обучението), интересът към дисциплините може да спадне и просто да се оставим на течението… пък където ни завлече…

Университетите и в частност специалностите би трябвало да предлагат стажантски програми и да са медиатор между студентите и фирмите. 

Напрактика обаче това не се случва навсякъде!

И тук е важно да отделим онези специалности и програми, които предлагат тази възможност – в противен случай топката е в нашите крака и се налага сами да открием стажантска програма!

Стажовете са прекрасна възможност за бизнеса да въвлече младежкия дух и ентусиазъм в ежедневните борби при по ниско заплащане и отлична възможност за студентите да се ориентират дали това, което учат, отговаря на очакванията им, дали да не се преориентират или пък да се фокусират в нещо конкретно от началото на бакакавърската степен.

Зее пропаст между студентите и фирмите. Университетите са тези, които трябва да я запълнят и да направят свръзка. Ако това не се случва – ние сами е желателно да си прокараме мост или да я прескочим, защото тази стъпка, нар. СТАЖ, е от изключително значение за по-нататъчното обучение и развитие!

kvalifikacia.bg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар