Публикации

,

Безплатна втора специалност в НБУ

Education 1

Избери своята втора специалност (minor-програма) и завърши бакалавърската си степен в 2 направления.

Нов Български Университет предлага възможност за изучаване на втора специалност. (minor-програма)

Можете да се възползвате от тази прекрасна възможност, ако имате:

 • необходимия брой кредити от първите 2 години;
 • успех над добър 4.00;

Обучението започва след от третата година и е с продължителност 2 години.

В рамките на тези 4-ри семестъра се запознавате с ядрото, основата на minor-програмата. Така след четвъртата година имате възможност да сте получили допълнителна квалификация към основната си специалност. Предвид факта, че можете да изготвите индивидуална minor-програма – втора специалност, т.е. можете да съчетавате основната си специалност с избраната от вас втора специалност без проблем, предполага отлична гъвкавост и ефикасност на процеса. При това minor-програмата се вписва в дипломата ви като втора специалност.

Научете повече:

http://www.nbu.bg/index.php?l=1298

, ,

Матури срещу зрелостни изпити – кой надделява в този „двубой“?

 

how-to-write-a-love-letter

ВИСШИ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРИЕМАТ САМО С КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

1. Медицински университет – София

2. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

3. Музикална академия „Панчо Владигеров“

4. Национална художествена академия

5. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

6. Военноморско училище

7. Военна академия „Г. С. Раковски“

8. Национален военен университет „В. Левски“ – Велико Търново

ВИСШИ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРИЕМАТ С МАТУРА 

1. Шуменски университет

2. Университет за национално и световно стопанство

3. Стопанска академия – Свищов

4. Икономически университет – Варна

5. Технически университет – София

6. Технически университет – Варна

7. Технически университет – Габрово

8. Химико-технологичен и металургичен университет ТМУ

9. Университет по хранителни технологии – Пловдив

10. Аграрен университет – Пловдив

11. Висше строително училище „Любен Каравелов“

12. Висше транспортно училище

13. УниБИТ

14. Академия на МВР

15. Колеж по пощи и телекомуникации

, ,

Матурите – врата към университетите!

Критериите за прием стремглаво падат надолу…
download (1)

 

        През 2008 г., когато матурите се проведоха за първи път, някой едва ли вярваше, че те наистина ще станат „вход“ за университета. Днес обаче – било заради липсата на кандидати, било заради усъвършенстването на самото оценяване 15 държавни висши училища приемат студенти само с оценката от матурите. Някои университети обаче ползват оценката от матурата с по-нисък коефициент и кандидатите трябва да положат конкурсен изпит, за да получат по-големи шансове за класиране. Такъв пример е Университетът за национално и световно стопанство, където оценките от матурите участват в балообразуването с коефициент 1, а резултатът от единния приемен изпит се умножава по 4.

Осем висши училища продължават да не признават матурите. Това са университети, в които обучението е специфично и по тази причина селекцията на кандидатите се извършва с изпити. 

 • Софийският университет не признава матурите за кандидатите, които искат да учат „Право“, :“Медицина, „Фармация, „Балканистика, „Археология, „Журналистика, „Връзки с обществеността и „Книгоиздаване.

За всички останали специалности оценката от матурата участва като балообразуваща, но отново за някои по-конкурентни програми (например „Психология) коефициентът е по-нисък спрямо тежестта на оценката от конкурсните изпити.

 • Университетът по архитектура, строителство и геодезия приема оценките от матурите, но с коефициент 3, докато изпитът се умножава с коефициент 4. Кандидатите могат да се явят на изпит по математика в УАСГ, като в балообразуването участва по-високата оценка. За специалност „Урбанизъм обаче задължително се държи изпит по математика.
 • В Пловдивския университет оценката от матурата по български език и литература не замества конкурсния изпит, но участва в балообразуването за специалностите „Право, „Туризъм, „Психология, Финанси, „Актьорство за драматичен театър, „Изобразително изкуство, „Международни икономически отношения, „Макроикономика, „Маркетинг, „Стопанско управление. Оценката по география участва в образуването на бала за международни икономически отношения, „Макроикономика, „Маркетинг, „Стопанско управление, „Финанси и туризъм. Матурата по математика има тежест за кандидатите, които искат да учат „Туризъм, „Международни икономически отношения, „Макроикономика, „Маркетинг, „Стопанско управление, „Финанси и психология, но все пак желаещите трябва да положат и изпитите, предвидени за съответните специалности. Матурата по френски език участва в балообразуването за психология, а по история – за право и туризъм.
 • Югозападният университет в Благоевград приема с изпити за специалностите „Филмова и телевизионна режисура, „Филмово и телевизионно операторство, „Филмов и телевизионен монтаж, „Педагогика на музикалното изкуство, „Изобразително изкуство, „Промишлени изкуства (мода), Българска народна хореография, „Изпълнителско изкуство (музикален театър), „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) и „Актьорско майсторство
 • В Русенския университет се провеждат конкурсни изпити по български език и история за специалност „Право, по биология за специалностите „Акушерка и медицинска сестра, по „Рисуване и моделиране за специалност „Промишлен дизайн и оценка на двигателната култура за кинезитерапия. Оценки от матурите не се признават за тези изпити. Университетът „Проф. Асен Златаров“ в Бургас предвижда изпити за специалностите български език и литература, география и чужд език, но в балообразуването участват оценките от зрелостните изпити по математика или физика или български език и литература. В Тракийския университет конкурсен изпит полагат само кандидатите за „Медицина“.

За всички останали специалности оценката от матурата може да замени изпитите.

 • Лесотехническият университет включва оценката от матурата по математика само като балообразуваща за специалностите „Горско стопанство, „Технология на дървесината, „Екология и опазване на околната среда, „Инженерен дизайн, „Ландшафтна архитектура, а оценката по биология влиза в бала за „Агрономство, „Растителна защита, „Екология и опазване на околната среда, „Ветеринарна медицина. Оценката по химия участва при пресмятането на бала за агрономство и растителна защита, а по чужд език – за стопанско управление и алтернативен туризъм.
 • Медицинският университет във Варна приема за балообразуващи оценките от зрелостните изпити по биология и химия за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Резултатите от изпитите по български език и литература и по биология участват в бала за специалностите „Медицинска сестра, „Акушерка, „Помощник-фармацевт, „Зъботехник, „Инспектор по обществено здраве, „Медицински лаборант, „Рентгенов лаборант и „Рехабилитатор“. Кандидатите да учат „Медицина в Медицинския университет в Плевен не са освободени от полагането на конкурсни изпити, но тежест имат и оценките от матурите по химия и биология, които влизат в бала. Медицинският университет в Пловдив приема кандидати с изпити за специалностите медицина, дентална медицина и фармация, но в балообразуването участва матурата по биология.
 •  В Националната спортна академия  могат да заместят изпитите с оценката от матурите. Изключение правят само кандидатите за „Спортен мениджмънт и спортна анимация, като в пресмятането на бала се взема предвид оценката от матурата по чужд език.

 

,

Приемният изпит за SOFTUNI ще се проведе на 10, 11, 12 и 14 април

SoftUni-Lab-Ballistic-at-Biznes-center-Stefan-Karadza

Приемният изпит по програмиране за прием в Софтуерния университет (и по-точно за ниво #1) ще се проведе на 10, 11, 12 и 14 април. Във всеки един от посочените дни ще се състоят два изпита – от 9:30 до 15:30 ч. и от 16:00 до 22:00 ч. Всеки ще може да се запише за дата и час на явяване на изпита чрез сайта ни. Записването ще бъде пуснато утре (27 март) в 17:00 ч. На изпита трябва да се решат 5 задачи:

 • Несложна задача с аритметика и условни конструкции;
 • Лесна задача с цикъл;
 • Задача за рисуване на картинка на конзолата с големина ;
 • По-трудна задача с вложени цикли;
 • Задача с битови операции.

Възможните езици, на които може да се пишат решенията, са: C#, C, C++ и JavaScript (ще се постараем да има Java за втория прием през септември). При решаването на всяка задача, студентът качва решението си в онлайн система за автоматизирана проверка и получава почти веднага своя резултат за съответната задача. Всички изпити (и за присъствени, и за онлайн студенти) се провеждат само на място в учебната ни зала на ул. Васил Кънчев 26, ет. 4 (виж на картата). Разрешено е да се ползват книги, учебници, презентации, видео уроци, форуми, Google search. Забранена е комуникацията с други хора – състуденти около вас или онлайн – чат-програми, e-mail, Facebook, Skype, Dropbox и т.н.

Ако все още има желаещи да се явят на изпита (които не са кандидатствали), имат възможност да се запишат от тук: https://softuni.bg/apply.

kvalifikacia.bg