Публикации

,

Цветарка на „Х. Смирненски“ тема на матурата… Верните отговори и някои ученически бисери

1367402347_760f5686f5

Темата от държавния изпит по български език и литература беше изтеглена. От листчето се появи „Цветарка“ на Христо Смирненски.

Максимумът точки, които могат да бъдат получени са 30 на брой. 3902 зрелостници бяха допуснати до задължителната матура.

Резултатите са поместени тук:

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=766

Ето кои университетски врати отваря ключът на успешно положената матура:

http://kvalifikacia.bg/maturite-vrata-kum-universitetite/

Тук е мястото да поместим и някои ученически бисери, свързани с кандидат-студентската кампания.

В ученическите си години бях изгонен от час, тъй като в анализ на „Цветарка“ казах, че е леко момиче. Не можех да приема, че цветарката  понася подмятанията на хората около нея и търпи подобно отношение безропотно. Учителката ме помоли да напусна часа, да се разходя с цел да размисля. По време на разходката ми по коридорите не само, че не размислих, а дори затвърдих тази мисъл в убеждение. Резултатите тогава не бяха в моя полза.

Но какво се оказа?

„Цветарка“ на Смирненски се превръща в „Уличната жена“ като развитие на образа на жената в творчеството на Смирненски – образът на потисната, унижена, омърсен от низостите на живота жена.

Дали пък понякога в гафовете няма частица истина?!

Оставям ви сами да прецените:

Яворов е написал стихотворенията „Арменци“, „Евреи“ и „Баджанаци“.

Яворов е имал и съпруга, и любовница, но умира твърде млад.

В третия стих се казва как ги е продал КМЕТЪТ.

Ако се задълбочим по-дълбоко в определени творби, може да открием дълбок и тежък аспект.

Лирическият говорител и неговата дружина обичат всеки стрък и всеки клон от родината.

Всичко, що се синее и зеленее – това е България!

Човек, изгубил родината си, се превръща в предадено животно.

Без родина човек живее само по повърхността на света.

България някога е била силна държава, а сега е като една плюнка на картата на света!

kvalifikacia.bg

Андрей Илиев

,

Резултатите от матурите – какво показват те?

Goal Setting for Results

Данните на Министерството на образованието и науката за Топ 10 училища от цялата страна на база резултатите от двете задължителни матури по български език и литература и по предмет по избор.

Данните от проведените матури  показват следните резултати:

Учениците от испанската езикова гимназия в София  са показали 2-ри резултат след Американския колеж и изпреварват в това отношение немската езикова гимназия, която е първа по бал при приема на ученици след VII клас в столицата.

 1. Американският колеж е на първо място в София по резултати. Средният успех на явилите се 113 зрелостници е 5.76.
 2. На второ място в страната е Испанската гимназия 164 СОУ „Мигел де Сервантес“ . 140-те зрелостници са със среден успех 5.74.
 3. Гимназията с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“ в Кърджали с успех 5.72.
 4. Немската езикова гимназия – София. 178-те й възпитаници са постигнали среден успех от матурите 5.66.
 5. Езикова гимназия „Пловдив“ със среден успех 5.65 при 261 ученици, положили матурите.
 6. Първа английска езикова гимназия в София е шеста по успех от матурите в България. Нейните 206 възпитаници са с резултат 5.62.
 7. На седмо място е училище от Ардино, от което обаче на матури са се явили само 18 души. СОУ „В. Левски“ е със среден успех от двата задължителни изпита 5.62.
 8.  Софийската математическа гимназия-167-те ученици са постигнали среден успех 5,53;
 9. 73 СОУ Втора немска „Владислав Граматик“ в София -117-те възпитаници- 5,52;
 10.  I Езикова гимназия във Варна – 5.49 при 238 явили се ученици.

kvalifikacia.bg

, ,

Матури срещу зрелостни изпити – кой надделява в този „двубой“?

 

how-to-write-a-love-letter

ВИСШИ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРИЕМАТ САМО С КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

1. Медицински университет – София

2. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

3. Музикална академия „Панчо Владигеров“

4. Национална художествена академия

5. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

6. Военноморско училище

7. Военна академия „Г. С. Раковски“

8. Национален военен университет „В. Левски“ – Велико Търново

ВИСШИ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРИЕМАТ С МАТУРА 

1. Шуменски университет

2. Университет за национално и световно стопанство

3. Стопанска академия – Свищов

4. Икономически университет – Варна

5. Технически университет – София

6. Технически университет – Варна

7. Технически университет – Габрово

8. Химико-технологичен и металургичен университет ТМУ

9. Университет по хранителни технологии – Пловдив

10. Аграрен университет – Пловдив

11. Висше строително училище „Любен Каравелов“

12. Висше транспортно училище

13. УниБИТ

14. Академия на МВР

15. Колеж по пощи и телекомуникации

, ,

Матурите – врата към университетите!

Критериите за прием стремглаво падат надолу…
download (1)

 

        През 2008 г., когато матурите се проведоха за първи път, някой едва ли вярваше, че те наистина ще станат „вход“ за университета. Днес обаче – било заради липсата на кандидати, било заради усъвършенстването на самото оценяване 15 държавни висши училища приемат студенти само с оценката от матурите. Някои университети обаче ползват оценката от матурата с по-нисък коефициент и кандидатите трябва да положат конкурсен изпит, за да получат по-големи шансове за класиране. Такъв пример е Университетът за национално и световно стопанство, където оценките от матурите участват в балообразуването с коефициент 1, а резултатът от единния приемен изпит се умножава по 4.

Осем висши училища продължават да не признават матурите. Това са университети, в които обучението е специфично и по тази причина селекцията на кандидатите се извършва с изпити. 

 • Софийският университет не признава матурите за кандидатите, които искат да учат „Право“, :“Медицина, „Фармация, „Балканистика, „Археология, „Журналистика, „Връзки с обществеността и „Книгоиздаване.

За всички останали специалности оценката от матурата участва като балообразуваща, но отново за някои по-конкурентни програми (например „Психология) коефициентът е по-нисък спрямо тежестта на оценката от конкурсните изпити.

 • Университетът по архитектура, строителство и геодезия приема оценките от матурите, но с коефициент 3, докато изпитът се умножава с коефициент 4. Кандидатите могат да се явят на изпит по математика в УАСГ, като в балообразуването участва по-високата оценка. За специалност „Урбанизъм обаче задължително се държи изпит по математика.
 • В Пловдивския университет оценката от матурата по български език и литература не замества конкурсния изпит, но участва в балообразуването за специалностите „Право, „Туризъм, „Психология, Финанси, „Актьорство за драматичен театър, „Изобразително изкуство, „Международни икономически отношения, „Макроикономика, „Маркетинг, „Стопанско управление. Оценката по география участва в образуването на бала за международни икономически отношения, „Макроикономика, „Маркетинг, „Стопанско управление, „Финанси и туризъм. Матурата по математика има тежест за кандидатите, които искат да учат „Туризъм, „Международни икономически отношения, „Макроикономика, „Маркетинг, „Стопанско управление, „Финанси и психология, но все пак желаещите трябва да положат и изпитите, предвидени за съответните специалности. Матурата по френски език участва в балообразуването за психология, а по история – за право и туризъм.
 • Югозападният университет в Благоевград приема с изпити за специалностите „Филмова и телевизионна режисура, „Филмово и телевизионно операторство, „Филмов и телевизионен монтаж, „Педагогика на музикалното изкуство, „Изобразително изкуство, „Промишлени изкуства (мода), Българска народна хореография, „Изпълнителско изкуство (музикален театър), „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) и „Актьорско майсторство
 • В Русенския университет се провеждат конкурсни изпити по български език и история за специалност „Право, по биология за специалностите „Акушерка и медицинска сестра, по „Рисуване и моделиране за специалност „Промишлен дизайн и оценка на двигателната култура за кинезитерапия. Оценки от матурите не се признават за тези изпити. Университетът „Проф. Асен Златаров“ в Бургас предвижда изпити за специалностите български език и литература, география и чужд език, но в балообразуването участват оценките от зрелостните изпити по математика или физика или български език и литература. В Тракийския университет конкурсен изпит полагат само кандидатите за „Медицина“.

За всички останали специалности оценката от матурата може да замени изпитите.

 • Лесотехническият университет включва оценката от матурата по математика само като балообразуваща за специалностите „Горско стопанство, „Технология на дървесината, „Екология и опазване на околната среда, „Инженерен дизайн, „Ландшафтна архитектура, а оценката по биология влиза в бала за „Агрономство, „Растителна защита, „Екология и опазване на околната среда, „Ветеринарна медицина. Оценката по химия участва при пресмятането на бала за агрономство и растителна защита, а по чужд език – за стопанско управление и алтернативен туризъм.
 • Медицинският университет във Варна приема за балообразуващи оценките от зрелостните изпити по биология и химия за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Резултатите от изпитите по български език и литература и по биология участват в бала за специалностите „Медицинска сестра, „Акушерка, „Помощник-фармацевт, „Зъботехник, „Инспектор по обществено здраве, „Медицински лаборант, „Рентгенов лаборант и „Рехабилитатор“. Кандидатите да учат „Медицина в Медицинския университет в Плевен не са освободени от полагането на конкурсни изпити, но тежест имат и оценките от матурите по химия и биология, които влизат в бала. Медицинският университет в Пловдив приема кандидати с изпити за специалностите медицина, дентална медицина и фармация, но в балообразуването участва матурата по биология.
 •  В Националната спортна академия  могат да заместят изпитите с оценката от матурите. Изключение правят само кандидатите за „Спортен мениджмънт и спортна анимация, като в пресмятането на бала се взема предвид оценката от матурата по чужд език.