Публикации

, ,

Стипендии за конкурс по оперно пеене “Santa cecilia opera studio”

cass_business_school_mba_scholarship_winner_announced

Целта на конкурса е да предложи на двама млади и обещаващи български певци професионално обучение по оперно пеене в Рим в рамките на програмата за високо усъвършенстване “SantaCeciliaOperaStudio”, като старт в професионалната им кариера.

Учебният процес е на два етапа  –  всеки  продължава 6 седмици. По време на двете сесии стипендиантите ще могат да развият своите технически и интерпретационни способности чрез индивидуални програми с тясноспециализирана насоченост.

Селекцията ще се извърши  в две фази:

 • предварителен кръг – чрез изпращането на видео запис;
 • финален кръг – прослушване, предвидено за 15 октомври 2014 г.

Срок за изпратящане молбите  за участие  – не по-късно от 29 септември 2014 включително.

Необходоми и да се  приложи:
 • линк с видеозапис от изпълнението на две арии от оперния репертоар.

Комисията ще определи 10 кандидата, които ще бъдат поканени на финалния кръг – прослушване в София. Първите двама от тях ще спечелят стипендиите „Борис Христов” за участие в програмата за високо усъвършенстване “SantaCeciliaOperaStudio” в Рим.

Какво включва стипендията

 • изплащане на сумата от 900 Евро на човек за всеки от двата периода на обучение.
 • безплатно участие в курсовете “SantaCeciliaOperaStudio”.
 • безплатно настаняване, ползване на зали и библиотека в Българския Културен Институт  – Рим

Изисквания:

 • Българско гражданство ( също и за живеещите в чужбина)
 • Притежание на диплома по оперно пеене от Консерватория или такава издадена от еквивалентна институция еквивалентна.
 •  Възраст не повече от 30 години към датата на крайния срок за подаване на документите.

*Комисията може да допусне до прослушване и кандидати, които, макар и да имат по-ниска степен на образование, са посочили в своето СV висок творчески профил или признати вокални и музикални качества.

Програма на прослушванията

Предварителен кръг (чрез изпращане на видео запис):

 • две арии от оперния репертоар по избор на кандидата

Финален кръг (на живо)

 • две арии от оперния репертоар по избор на кандидата, различни от тези представени в Предварителния кръг.

Комисията по свой избор може да поиска изпълняването на част или на цялата програма за изпита; може също така да поиска изпълнението на част от програмата, представена в Предварителния кръг.

Решението на Комисията е окончателно и неоспоримо.

Начин на кандидатстване:

Изпращане на молбите до секретариата на учебната служба на Национална Академия Санта Чечилия не по-късно от 29 септември 2014, попълвайки съответната форма за записване, публикувана в сайта:

http://www.santacecilia.it/alta_formazione/index.html

 • Артистична автобиография с посочен репертоар;
 •  Фотокопие на паспорт или лична карта.

Горепосочените документи трябва да бъдат подготвени на английски или италиански език.

Резултатите от предварителната селекция ще бъдат съобщени чрез e-mailдо 3 октомври 2014.

Прослушванията ще се проведат в София на 15 октомври 2014.

Сесии на Santa Cecilia Opera Studio в Рим, Италия:

Първа сесия: 27 октомври – 5 декември 2014

Втора сесия: 27 април -7 юни 2015.

, ,

Стипендии на Байер за таланти в науката   

bse-280

Фондация на Байер подкрепя водещи учени, талантливи млади изследователи и иновативни образователни и обществени проекти с цел дългосрочно подобряване на предприемачески условия за създаване на компания с иновативна концепция каквато е Байер. Програмите на фондацията са посветени на хора, които извършват забележителна работа в сферата на науката, образованието и общественото благополучие, и по-този начин допринасят решаващо за развитието на обществото.

За стипендиите могат да кандидатстват студенти от следните специалности:

 1.  Биология, Молекулярна биология, Биохимия;
 2. Биотехнологии, Биоинженерство, Биоинформатика;
 3. Хуманна и ветеринарна медицина, Фармация, Фармакология;
 4. Физика, Химия, Химическо инженерство, Науки за материалите;
 5. Бъдещи учители в тези дисциплини;
 6. Земеделски науки;

Търсят се кандидати, които следват висшето си образование в университети (до докторска степен включително) и които имат желание да отидат в Германия, за да осъществят научен проект – например изследователска работа или стаж, посещение на специализиран обучителен курс или клиничната фаза на техния стаж като лекари.

Изисквания:

 • Потвърждение  от приемащата институция (университет в Германия);
 • Паспортна снимка;
 • Информация за взетите дисциплини и натрупани кредити до момента на кандидатстването;
 • Езиково изискване – английски – задължителен, немски – по желание;
 • Препоръка от преподавател;

Срок на кандидатстване – 1 юни – 15 юли;

За повече информация:

http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

Кандидатствай от тук:

https://secure.bayer.com/foundations/BewerbungStipendium.aspx?lang=en

,

Стипендии – Нов български университет

 

Нов български университет предлага всяка година на новоприетите студенти в бакалавърски програми и магистърски програми  “Архитектура” и  “Право” различни видове стипендии.

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).

1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

Брой стипендии – 10

Критерии за присъждане:

 • среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 75 точки резултат от ТОП;
 • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

Размер на стипендията – две семестриални такси за учебна година.

В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май и август, присъждане и оповестяване през месец септември.

2. Частични академични стипендии за новоприети студенти

Брой стипендии – 20

Критерии за присъждане:

 •   среден успех над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити;  над 65 точки резултат от ТОП;

Размер на стипендията – 50% от две семестриални такси за учебна година.

В класирането участват студенти, приети на класирания през месеците май и август, присъждане и оповестяване през месец септември.

Социалните стипендии за новоприети студенти се присъждат на лица от приоритетни групи: с увреждания над 70%, самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст.

След първата година от обучение студентите от бакалавърски и магистърски програми имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии. Условията за това са описани във www.nbu.bg

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой от студентите.

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).

Средствата за стипендии се отпускат от Настоятелството на Нов български университет – фонд “Стипендии”.

В началото на всяка учебна година някои от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.

Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия.

Срок за подаване на документи: 22 – 26 септември 2014 г.  в съответните департаменти.

http://www.nbu.bg/index.php?l=3811

 

 

, ,

“СТИПЕНДИАНТИТЕ НА ЛЕКОВ”

unnamed

 

“Превърни опита си в бизнес” е кратката фраза, която представя идеята на конкурса “Стипендиантите на Леков”.

Патрон на конкурса е , основател и дългогодишен мениджър на медийната група “Инвестор.БГ”. Той организира инициативата чрез S.K.I.L.L.S. Project* – нов проект към Фондация „Лекови“, неправителствена организация, която Леков създава преди 1 година.

Конкурсът е насочен към професионалисти, без значение от конкретната им област на опит, които имат желание и потенциал да започнат нов бизнес.

“В България вече има доста инициативи, насочени към най-млади кандидат-предприемачи. Наблюдаваме, обаче, че хората с натрупан професионален опит и желание за собствен бизнес в по-малка степен намират среда и опора за решителната крачка към предприемачеството”, аргументира Любомир Леков концепцията и фокуса на конкурса “Стипендиантите на Леков”. “Затова се насочваме точно към този профил – хора, натрупали експертиза, които усещат в себе си капацитет и желание да започнат свой бизнес със сериозен потенциал”, допълни Леков.

Той посочи още, че ключово за концепцията на конкурса е изграждането на устойчив резултат – знания, умения и контакти. “Парите не винаги раждат умения и добър бизнес. А знанията и уменията със сигурност са ключови за успешни идеи и устойчиви резултати”, аргументира се Леков. “В Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси намерихме удачен партньор – място за практични и модерни знания, силно свързани с реалностите на пазара, с насоченост към професионалисти с опит.”

Наградите

Петима ще бъдат избраните в конкурса “Стипендиантите на Леков”. Те ще получат подкрепа за развитието си като предприемачи въз основа на своя експертен опит, който е ключова предпоставка на успех на техните бизнес начинания:

 • Стипендиантски места в Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси: 1 място със стипендия в размер на 50% от таксата за обучение и 4 места със стипендия в размер на 25% от таксата за обучение
 • Личен ангажимент за менторство от страна на Любомир Леков – веднъж месечно за целия период на обучение в магистърската програма от 1.5 години
 • Един от петимата кандидати, представил се най-добре с развитие на бизнес идея, ще получи и подкрепа за нейната реализация в края на обучението си  –  ангажимент от страна на Любомир Леков да осигури контакти с потенциални инвеститори и да му окаже стратегическа помощ за бизнеса, който иска да развива.

 Изисквания към участниците

 • Професионален опит, без значение в каква сфера на дейност,е предимство.
 • Завършена бакалавърска степен.
 • Желание и потенциал за създаване на нов бизнес.

Процес на подбор

 • Формуляр за кандидатстване, придружен с професионална автобиография.
 • Психометричен тест за области на професионален потенциал, предоставен от Съюза на психолозите в България.
 • Мини казус, разработен от екипа на Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси.
 • Лично събеседване с Любомир Леков (за подбрани от предходните стъпки кандидати).

Кандидатстването за конкурса „Стипендиантите на Леков” се извършва през уеб-сайта на магистратурата:

http://mief.vuzf.bg/bg/

Крайният срок е 1 юли 2014 г. Петимата финалисти ще бъдат обявени на 1 август 2014 г.

Магистърската програма по Иновации, предприемачество и финанси е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute, регионален представител на Института за предприемачи на Cisco. Програмата отговаря на острата нужда на българската икономика от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна и практична подготовка, които могат да реализират устойчив растеж и развитие. Обучението в магистратурата започва на 1 ноември 2014 г. и продължава 3 семестъра за завършилите икономическа специалност. Таксата за един семестър е 2 200 лева.

Контакти

Анелия Горянова

Маркетинг мениджър “Образователни продукти”

The Business Institute

E: a.gorianova@thebusinessinstitute.eu

M: +359 888 660 697

kvalifikacia.bg

, ,

Стаж в Европейската комисия

pfu_web

Какво предлага стажът?

Платен стаж в рамките на 5 месеца в Европейската комисия (или административни тела и агенции на Европейските институции – например – Европейска служба за външна дейност (European External Action Service)  или Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) стартира  на 1 март или 1 октомври.

Стажантите получават месечна стипендия около   €1000 и възстановяване на пътните разходи. Застраховка – злополука и здравна осигуровка също могат да бъдат предоставени. Всяка година има около 1400 свободни места. Ако сте измежду избраните кандидати, получавате практически опит в международна и разнообразна културна среда. Това може да се окаже важно надграждане/обогатяване за професионалното развитие.

Стажантите могат да бъдат разпределени да работят в различни отдели на Европейската Комисия. Разнообразието на работа зависи от профила и типа стаж, за който са кандидатствали.  Предлагат се работни места в сферата на Конкурентно право, Човешки ресурси, Политика на околната среда и др. Ежедневната работа включва основно:

 • посещаване и организиране на срещи, работни групи, форуми, публични изслушвания;
 • проучване и съставяне на документация, доклади, консултации, отговаряне на запитвания;
 • ръководене на проекти;
Какво предлага стажът?

 • познания за ЕС – разбиране за извършваните процеси и политики на Европейските институции
 • практически опит – възможност да участваш в ежедневната работа на комисията;
 • възможност да приложиш академичните познания на практика;

Какво се очаква от стажантите?

 • заинтересованост към Европейските дела;
 • желание за трупане на познания за работните методи на Комисията;
 • принос към ежедневната работа с нова и свежа гледна точка;
 • активно отношение;

 

Срок за кандидатстване:

15/07/2014 (16:00, Брюкселско време) – 29/08/2014 (12:00, Брюкселско време)

 

Как да кандидатсваш:

http://ec.europa.eu/stages/how/how_en.htm

 

,

Проект „1000 стипендии“

1000

„1000 срипендии“ – един проект, насочен към учениците от 6-и д0 11-и клас. Чрез този проект учениците се стимулират и мотивират.

ПРОЕКТ „1000 СТИПЕНДИИ“ е национален конкурс. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен.

Чрез стипендиите проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е 60 % от финалистите.

За своя водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството.

КОНКУРС „1000 СТИПЕНДИИ“ СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА:

 Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, като в края на м. юли се обявява първо класиране. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври на текущата година се провеждат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. Финалното класиране за следващата учебна година се обявява на 1 ноември.

Научете повече:

http://www.1000stipendii.org/page/4

, , , ,

Конкурс за стипендия към Domus Academy – Милано и стаж в автомобилния гигант FIAT-Chrysler

8589130435998-future-cars-concept-wallpaper-hd

Искаш ли да си следвашият дизайнер на автомобилния гигант FIAT-Chrysler?

Спечели стипендия за магистърска програма „Car and Transportation Design” в Domus Academy, Милано.

Магистърската програма следва подхода „учене чрез проектиране”, според който студентите имат директно, активно участие в няколко дизайнерски проекта. И тъй като програмата се провежда в сътрудничество с автомобилния гигант FIAT-Chrysler, победителят от конкурса ще получи стажантско място във FIAT-Chrysler концерна.

Всички участниците трябва да представят своята визия за Кола на бъдещето или Кола-мечта в срок до 20 юни.
За авторите на трите най-добри идеи са предвидени стипендии в размер на 70, 50 и 30 % от годишната такса за обучение.

Научете повече;

http://competition.domusacademy.com/international-call-for-talents-car-and-transportation-design/#.U4v9JN6552M

, ,

Стипендии Fulbright – една прекрасна възможност!

USA-Students-VISA

Fulbright стипендии images (3)       

Стипендии за кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца).

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през първата половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Изисквания за участие в конкурса:

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)
 • защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2014 г.
 • добро здравословно състояние и възраст под 40 години

*Не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 от последните 6 години.

Необходими документи:

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на apply.embark.com/student/fulbright/international);
 2. Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
 3. Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр);
 4. Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес).

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения.

* Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

 http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html

След регистрация в системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.

Подробни инструкции за попълване на онлайн формуляра можете да намерите тук.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 7 май, 2014 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 
15 септември, 2014 г.

 Информация за програмата:

Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София 1000, бул. Ал. Стамболийски № 17

Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България
ет. 1, стая 9, тел: (02) 980 8212

E-mail: mkostova@fulbright.bg

Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Снежана Тенева
Консултант по образованието в САЩ
ет.1, стая 15, тел: (02) 981 6830

E-mail: steneva@fulbright.bg

Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

kvalifikacia.bg

,

„Еразъм +“ – представяне в България!

Програмата, променяща облика на висшето образовние в Европа чрез финансиране на студенти, с рекорден бюджет от 14.7 млрд. евро!

gallery_1159

 

Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+” (2014 – 2020) се откри официално в България на 13 май.

Събитието започна от 10 часа в зала „Средец на хотелШератон – София Хотел Балкан”, под патронажа на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова.

Програма „Еразъм+” е най-новата интегрирана програма на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението и младежкия сектор. По време на седемгодишния период на програмата до 2020 се предвижда повече от 4 милиона европейци да бъдат финансирани за обучение, работа или доброволческа дейност.

Европейският парламент гласува рекордния бюджет от 14,7 млрд. евро.

За 2014г. бюджетът за България надхвърля 24 млн. евро.

В конференцията ще взеха участие заместник-министърът на образованието и науката г-н Иван Кръстев, изпълнителният директор на Център за развитие на човешките ресурси, д-р Янко Христозов, и представител на Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия.

Основни теми, които се разискваха:

 1.  Европейските стратегически цели в сферата на образованието, обучението и младежта;
 2.  Основните предпоставки за създаване на Програма „Еразъм+“;
 3. Националните приоритети в сферата на образованието, които ще бъдат подкрепени от Програмата;
 4. Подготвителните дейности за стартирането й в България, както и статистика за първите кандидатури, изпратени през 2014 г.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm

, ,

Oregon State University (OSU) ни гостува – на 22 април – София, х-л „Кемпински Зографски” от 18:30 и в Пловдив – 23 април, х-л “Тримонциум” от 18.30 часа

Университетът на изобретателя на компютърната мишка провежда информационни срещи в България

 osu-tag-web-tb 1 2

Специални стипендии за български студенти от USD 3 000 до USD 13 500

Специални стипендии от USD 9 000 има и за подготвителните програми.

Орегонският държавен университет е изключително високо ранкиран в световните класации за научни открития. Един от най-емблематичните възпитаници на университета е д-р Дъглас Енгълбърт-изобретателят на компютърната мишка. Университетът има значителен принос към проучванията наНАСА и конкретно към мисията на Марс „Марс Експлорейшън Роувър”. Академичният състав има съществено участие при изобретяването на интернета.

„Фондация Карнеги за развитие на образованието” поставя OREGON STATE UNIVERSITY на едно от водещите места сред университетите с висока изследователска активност. За 2013г. университетът получи финансиране от USD 263 000 000 за нови научни изследвания.

В Орегонския държавен университет студентите се подготвят да бъдат конкурентноспособни по проекти от международна значимост. Сред най-значимите програми са:

• Лесовъдство и агрономия, класирани на 7-мо място в света;

• Мода, класирана на 5-то място в САЩ и

• Ядрено инженерство, класирана на 11-то място в САЩ.

OREGON STATE UNIVERSITY предлага бакалавърски и магистърски програми в следните области:

 • Бизнес
 • Либерални изкуства
 • Науки за Замята, океаните и атмосферата
 • Устойчиво развитие на планетата
 • Здравеопазване
 • Фармация
 • Ветеринарна медицина
 • Педагогика
 • Лесовъдство
 • Агрономия и Хранителни технологии
 • Компютърно инженерство
 • Строително инженерство
 • Индустриално инженерство
 • Механо инженерство
 • Химично инженерство
 • Електрическо инженерство
 • Еко инженерство 

Информационните срещи ще се проведат, както следва:

София – 22 април, х-л „Кемпински Зографски”, 18:30 часа

Пловдив – 23 април, х-л “Тримонциум”, 18.30 часа

Вашата регистрация за събитието можете да направите тук