Публикации

, , ,

IELTS Listening – 10 съвета как да подходите

Listening IELTS

                             Listening IELTS

Компонента „Listening“ в изпита IELTS се състои от 4-ри секции. Въпросите са 40 на брой. Разполагате с 40 мин. Отговаряте на въпросите, докато слушате записите – имате възможност да чуете записа само вендъж. Това обаче не бива да ви плаши, тъй като преди да чуете всеки отделен запис, имате възможност да погледнете въпросите, възможните отговори  и след като направите това, обикновено знаете какво предстои да чуете. На тази секция, при добра подготовка и при положение, че знаете някои техники, спокойно бихте могли да изкарате най-висока оценка.

На изпита разполагате с чернова, на която вписвате отговорите на въпросите за 30 мин. Впоследствие разполагате с 10 мин. да прехвърлите отговорите на т. нар. answer sheet.

Внимавайте с прехвърлянето, тъй като проверяващите гледат само него!

На самия изпит ви се дава молив и можете да пишете само с него.

Слушането като цяло е умение, което се развива. В отделна статия ще предложим ресурси за развитие на това умение.

Съвети:

 1. Прочетете внимателно инструкциите – всеки различен тип въпроси имат определена инструкция – прочетете я внимателно. Например, ако е написано 2 words only и впишете 3, дори и 2 от думите ви да съвпадат с отоговора ще получите 0 точки.
 2. Въпросите са групирани – преди всяка група въпроси (може да са 4-5 въпроса до 10 максимум) разполагате с 20-30 секунди до 1 мин. за група, която съдържа по-голям брой въпроси. Това време е много важно – в него е важно да подчертаете ключовите думи, които смятате за важни – както във въпросите, така и в отговорите. Можете дори да ги заградите, за да ви се набият на очи. Обикновено тези думи съдържат основната идея – те ще ви помогнат да предположите какво ще чуете, след като ви пуснат записа. Друго, което бих посъветвал, е да правите предположения. Опитайте се да отгатнете какъв би могъл да е отговора – запишете го с молив отстрани или отгоре. Така вниманието вече ще ви е насочено към нещо, което ви очаква. Или информацията ще се потвърди или ще ви опровъргаят. Ако на записа са ви казали да погледнете въпросите от 1 до 4 – направете го и поставете хоризонтална линия под 4-тия въпрос, за да концентрирате вниманието си само върху тях. За последващите въпроси ще имате отделно време и това винаги се съобщава в самия запис. След като групата от 4-ри въпроса (примерно – може да варира – да са 3,4,5,6, и т.н.) приключи, ще ви съобщят следващата група от въпроси, които да погледнете за 30-40 сек. и ще ви пуснат и самия запис. И така… до последната група въпроси. Всичко е добре организирано и върви по гореописания начин.
 3. Не се притеснявайте от множеството акценти, които можете да чуете – American, British, Australian etc. и от придужаващите шумове, които са свързани с мястото и средата, на което се провеждат разговорите. Изпитът е направен така, че отговорите на въпросите винаги се произнасят точно и ясно!
 4. Отговаряйте, докато слушате – пак да повторим – мястото, на което отговаряте е вашата чернова – можете да си водите записки, да ограждате, да подчертавате – всичко, което смятате, че ще ви улесни. Отговаряйте, докато слушате, защото, ако изпуснете момента, обикновено не можете да върнете в паметта си това, което сте чули. Отговорите на въпросите никога не са директно един след друг в записа – така че – спокойно – обикновено имате време и са разпределени по начин, който ви позволява да впишете всеки един от тях.
 5. Продължавайте напред с въпросите, дори и да изпуснете някой отговор. Няма никакво значение, ако пропуснете някой въпрос, тъй като не сте го чули. Помнете от 40 въпроса можете да направите 9-10 грешки от 40 и това ще означава резултат – 7.о band,   който в повечето случаи е приемлив навсякъде. (9.0 band – 1-2 грешки, 8.5 – 3-4, 8.0 – 5-6, 7.5 – 7-8, 7.0 band – 8-10 mistakes).
 6. Задачите свързани със Spelling – тук е важно да се упражнявате – много често се спелува име или се изрежда бързо номер и вие е необходимо да го запишете веднага и дословно. LL – може да се произнесе double L, същото се отнася и за цифрите – double 5 за 55 и т.н. Някои пощенски кодове съдържат и цифри, и букви, и това може да бъде объркващо. С няколко упражнения обаче – този проблем отпада.
 7. Уловки – често в Listening можете да попаднете на следната уловка. Казват нещо и след това се поправят – в една голяма част от случаите последното, което сте чули е и правилното… Например –   „I want to visit that gallery on Monday. No… wait, I’ve just remembered that it is closed on Monday, so I will go on Wednesday.“ и на въпроса When…?, правилният отговор ще е Wednesday.
 8. Четете внимателно въпросите – какво точно ви питат. Затова подчертавайте внимателно специфичните думи. Обърнете внимание на т. нар. Generalizations – ако например имате: „Well, I like to swim, hike and camp – to be involved in outdoor activities.“ Ако ви питат: What kind of activities…? правилният отговор ще е „outdoor“, а не „swimming“, „hiking“, or „camping.“
 9. Обърнете внимание на True/False/Not Given questions. Те обикновено са препъникамък. Например, ако имате: „This course is a must for all of the first year students, excluding foreign students.“ Ако въпросът е: „All the first year students have to take that course.“, отговорът ще е False заради чуждестранните студенти.
 10. Внимавайте с изписването на отговорите – ако имате spelling mistakes няма да ви признаят отговорите. Обърнете внимание на правилата за малка и голяма буква. Ще поместим отделна статия и за това.

Още веднъж да повторим – след 30-те минути ще имате 10 мин. да пренесете отговорите на answer sheet. Ето как изглежда той:

ielts-listening-answer-sheet-1-728

                              Answer sheet

Успех!

Можете да помествате въпроси след статиите – ще се опитаме да отговорим на всички своевременно.

kvalifikacia.bg

 

, , , , , ,

Изпит IELTS – как да подходим при писането на есето?

Как да подходим при писането на есе?

Как да подходим при писането на есе?

В IELTS има 3 типа есета:
For and against essays
(За и против есета)
Примерна тема:
The Art should be better funded by the government but there must be more control where the money goes. Discuss.
(Изкуството е необходимо да бъде по-добре финансирано от правителството, но трябва да има повече контрол върху това в каква посока отиват парите. Дискутирайте.)
Opinion essays
(есета за изразяване на мнение)
Примерна тема:
These days many students are doing a part time job. Is it a good or a bad development? What is your opinion about it?
Give examples from your own experience.
В днешно време много студенти работят почасово. Това добър или лош развой е? Какво е вашето мнение?
Дайте примери от вашия личен опит
 
Essays suggesting solutions to problems
 (Есета, предлагащи решения на проблеми)
Nowadays, pollution and waste levels are increasing rapidly.
How does this effect ordinary people? What steps can be taken to overcome this problem?

В днешно време замърсяването и нивата на отпадъците се увеличават бързо. Как влияе това на обикновените хора? Какви стъпки могат да бъдат направени, за да се преодолее този проблем?

Преди да започнете да пишеш есето направете си списък с точките (аргументите), които бихте искали да развиете.
Избягвайте съкратени форми и неформален език, както и употребата на фразеологични глаголи.
Използвайте свързващи думи (linking words/phrases) между параграфите.
IELTS ЕСЕТАТА обикновено имат 4-ри параграфа ( Ако решите да добавите 1-2 параграфа, това се оценява допълнително.)
Всеки параграг с дължина по 4 изречения.
Структура:
1) Introductory paragraph (Въвеждащ параграф) – тук  се преповтаря зададената тема и тезата, която ще защитаваме.
Веднага след това развиваме 2 аргумента/довода, доказващи тезата ти, съответно в параграф 2 и параграф 3!
2) Main body – (Основно тяло на есето) – то се състои от от двата подкрепящи тезата параграфа.
Примерна структура, която можете да използвате:
1-во изречение  – доводът, вашето твърдение;
2-ро изречение – даваме пример с доводът в действие. Защо мислим по този начин – кое ни кара да мислим в тази посока – доказателства от ежедневието, практиката.
3-то изречение – как примерът е свързан с тезата ни.
4-то изречение – как целият параграф е свързан с тезата – обобщаващо за параграфа изречение.
Тази структурна е просто примерна, можем да я следваме за развитие на доказателствените параграфи.
3) Заключение:
1-во изречение, което обединява доказателствената част, изречение, което преповтаря тезата с други думи и финално изречение, което представя или прогноза за бъдещето, или препоръка, базираща се на основната тема на есето.
Стартиране и приключване на есето:
Тезата, мнението по въпроса – връзка с нетипична идея, сцена, ситуация – може да се използва риторичен въпрос, адресиран към читетеля!
Във финала може да се даде на читетеля тема на размисъл!
 • Приключване на идеи – фрази:
In conclusion, (В заключение,)
All things considered, (Като вземем всичко предвид,)
Taking everything into consideration, (Като вземем всичко предвид,)
All in all, (Всичко на всичко,)
 • Индиректно изразяване на мнение:
It can be said (claimed) the… (Може да се каже, твърди …)
It is likely (unlikely, foreseeable) that… (Вероятно е, не е вероятно, явно/видно)
 • Примери:
All things considered, the obvious conclusion to be drawn is that… (Като вземем всичко предвид, явното заключение, което можем да извлечем, е)
To conclude, it can be said that… (Да заключим, може да се каже, че)
 • Директно изразяване на мнение:
It is my opinion (belief)  (По мое мнение, вяра)
I am inclined to believe that… (Склонен съм да вярвам, че…)
 • Примери:
For the above mentioned reasons, therefore, I believe that… (Поради гореизложениете причини, следователно, вярвам, че…)
Taking everything into account, I therefore conclude that… (Вземайки всичко предвид, следователно можем да заключим, че…)
Предложения за генериране на идеи: (отнасяне към определени гледни точки – standpoints)
Psychological  (Regarding the psychological issue…)/ (Отнасяйки се към психологическия аспект)
Religious (From a religious standpoint)/ (От религиозна гледна точка)
Scientific (Regarding the scientific implications (изводи)) ( Отнасяйки се към научните заключения…)
Artistic (From an artistic point of view) (От артистична гледна точка…)
Economic (From an economic standpoint) (От икономическа гледище…)
Educational (As far as educational matter is concerned) (Доколкото образователната материя е засегната…)
Social (Many sociologists argue that) (Много социолози твърдят, че…)
Political (From a political point of view) (От политическа гледна точка…)
Moral (From a moral standpoint) (От морално гледище…)
Historical (With regard to historical matters) (Отнасяйки се към историческата същина…)
Health (As for the health aspect) (Що се отнася до здравословния аспект…)
Personal (From a personal point of view) (От лична гледна точка…)
 Изброяване на аргументи: firstly (първо),  to begin with (да започнем с), secondly (второ), thirdly (трето), finally… (последно)
 • Изброяване на предимства:
one (another, a further, an additional) major (the main, the greatest) advantage of… is…
едно (друго, следващо, допълнително) главно (основното, най-голямото)  предимство на… е…
one (another, a further, an additional) major (the main, the greatest) disadvantage (drawback) of… is…; Another negative aspect of… is…
един (друг, следващ, допълнителен) главен (основнен, най-големият)  недостатък на… е…
 • To introduce point/arguments for or against: (Да представим аргумент за или против)
One (very convincing) point/argument in favor of…/against…
Една (много убедителна) гледна точка/аргумент в полза на…/срещу…
Some people/experts claim/point out/ advocate (support the view that /oppose the view that)
Няко хора/експерти твърдят/отбелязват/защитават (подкрепят гледището, че…/противопоставя се на гледището, че…)
 • To add more points to the same topic: (Да добавяме повече аргументи към същата тема/теза)
In addition/ Furthermore, moreover, what is more, not to mention the fact that…
В допълнение/ Освен това, още повече, отгоре на това, да не споменаваме факта, че…
There is another side to the issue/question/argument of…
Има друга дледна точка към проблема/въпроса/аргумента за…
 • To make contrasting points:
On the other hand…
От друга страна…
However (nonetheless/nevertheless, even so) others claim this argument is incorrect/misguided (погрешен)
Opponents of… argue that
Противниците на… твърдят, че…
The fact that… contradicts the belief/idea that…
Фактът, че… противоречи на вярването/идеята, че…
While it is true to say that…, in fact…
Това, което е истина, е…, всъщност…
 • Examples
This is clearly illustrated/shown by the fact that…
Това е ясно илюстрирано…
The fact that… illustrates…
Фактът… илюстрира…
 • To emphasize a point (Да подчертаем аргумент)
Clearly (ясно)/obviously (очевидно)/ needless to say… (ненужно да казваме)
 • To express reality (Да изразим реалност)
In fact (Всъщност)/In practice (Напрактика), it is fact that… (Факт е, че…)
 • To make a general statement: (Да направим генерален извод)
As a general rule (като общовалидно правило) / generally (като цяло) / in general /on the whole  / by and large / in most cases (в повечето случаи)
 • To make partially correct statements
To a certain extent (degree) (до известна степен)/ to some extent (degree) (до някаква степен) / in a way (sense) (в някакъв смисъл)
This is partly true (but) (Това е частично вярно, но…) / to a limited extent (до определена степен) / there is some truth in  (има нещо вярно в)/ in some cases  (в някои случаи)/ up to a point (до определен момент)
 • To explain/clarify a point (Да обясниш/изясниш гледна точка)
In other words (С други думи…)
 • To express cause (Да изразим причина/повод)
Owing to (Вследствие на/поради) / due to  (the fact that) (Поради факта, че…), on account of (поради/заради) / on the ground that (поради/под предлог че)/ given that (при положение, че…) / because of (в следствие на), since (понеже)
 • To express effect (Да изразим резултат)
Therefore  (следователно)/ thus (така)/ as a result (consequence) of (като резултат (последица) на) / consequently (впоследствие) / for this reason (по тази причина)
If … were to happen, the effect (result) would be ….
 Ако… се беше случило, резултатът би  бил…
 • To express problems and solutions: (Да се изразят проблеми и решения)
Steps / measures (стъпки/мерки) must (should/could) be taken (трябва, биха могли да бъдат направени/взети) in order to solve (за да разреши) (overcome (преодолее)/ combat (да се победи) / deal with (да се справим с…), eradicate  (изкоренявам, премахвам)
Serious attempts to halt (prevent, solve) must be made.
(Сериозни опити да се спре/предотврати/разреши трябва да бъдат направени…)
One way to solve this problem would be/is
(Един начин за разрешаване на този проблем би бил/е…)
People (Governments) should focus their attention to improve the situation of …
(Хората (правителствата) би трябвало да фокусират вниманието си на подобряването на ситуацията на…)
If steps were taken to… the effect would be…
(Ако бяха направени стъпки… резултатът би бил…)
If … happened (were to happen) the consequence would be…
(Ако … се случи резултатите биха били…)
By (+ing ) government can ensure that
(Чрез … правотелството може да обезпечи/осигури)
The situation could be improved if the government did …
(Ситуацита би могла да бъде подобрена, ако правителството  направи… )
kvalifikacia.bg
, , , ,

3 ключови съвета за IELTS – LISTENING SECTION

xlarge_BR13_5

Изкуството да слушаме и възприемаме!

Съвети за „listening“:

 1. Помнете: всички отговори са дадени в записа, който ще чуеете – затова концентрацията е ключът. Бъдете фокусирани! Не губете внимание нито за секунда.
 2. Практикувайте много – можете да действате по следния начин – първо изслушвате записа, отговаряте на въпросите и слушате повторно, но този път и четете и писмения текст. (Към отговорите на  всеки текст на тази секция присъстват и напечатаните текстове, които вие слушате)  Докато правите това вие активирате 2 сетива – визуално и слухово възприемате информацията. Така не само че по-добре усвоявате чутия вече материал и ако го чуете отново в контекст ще го разберете, но и имате възможност да следите интонацията и произношението на думите и да откриете определени закономерности в произношението и изказа. Излишно е да се споменава, че учим най-добре, когато са активирани възможно най-много сетива.
 3. Слушайте и книги с CD-та (със записани аудио текстове)  за нива B1 (Intermediate) и B2 (Upper Intermediate). Можете да си ги закупите от много места. Богат избор можете да откриете тук:

http://www.macmillan.bg/knijki-na-angliiski.html

Отлична техника, за да развиете концентрацията си е

 • да слушате по 1-2 изречения, да спирате записа и да се опитате да възпроизведете – да повторите чутото. Не е необходимото да представите дословно същото, а да запомните значението и контекста.
 • Впоследствеие прогресивно увеличавайте чутите изречения.

Това е прекрасна техника, за да повишите концентрацията си, което е от основно значение за частта „Слушане“ (Listening section)

kvalifikacia.bg

 

Portfolio Items