, ,

TOEFL или IELTS? На кой от двата изпита да се явим?

dreamstimefree_6427558

Поздравления. Вече сте готови да вземете важен международно признат изпит, за да покажете задълбочени  познания по английски език. Единственият проблем е, че има няколко на брой изпита, от които можете да избирате.

Два от най-важните изпита са TOEFL и IELTS.

Има богат избор за английски тестове, но в повечето случаи за обучение на английски се избира между TOEFL и IELTS. Обикновено това е избор на ученика/студента, като и двата изпита се приемат като покриващи входните изисквания на академична среда. В някои случаи обаче се изисква IELTS, за да могат да получат виза канадски или австралийски граждани, които имат желание да учат в Европа.

Ако това не е вашият случай,  имате нужда да вземете решение на кой от двата изпита да се явите.

Тук ще се опитаме да изясним някои фактологически момента, за да може да всеки индивидуално да вземе това решение.

Както обикновено всеки се колебае  кой от тези два изпита да вземе (или три – IELTS има 2 версии).

Да започнем с това, че е важно да си отговорите на някои въпроси (да ги вземете предвид), преди да решите дали да се явите на IELTS или TOEFL.

Запишете си отговорите:

 • Разгледайте повече бакалавърски и магистърски програми – за всички ли можете да кандидатствате с резултат от двата изпита?
 • С кой акцент се чувствате по комфортно – северно-американския или британския?
 • Чувствате ли се по-комфортно с широкия обхват на северно-американската лексика и идиоматична система или британската лексика и идиоматична система? (Тук можете да разгледате някои статии за British и American English – за разликите помежду им)
 • Можете ли да пишете (да набирате символи) бързо?
 • Бихте ли искали да приключите теста възможно най-бързо?
 • Чувствате ли се комфортно с широк обхват от теми, върху които да работите (да отговаряте на въпроси)?
 • Опитен ли сте във воденето на записки?

Тези въпроси са много важни, защото изпитът по IELTS се подържа от Cambridge University ( вторият най-стар университет във Великобритания и един от най-старите в англоговорещата част на света), докато TOEFL се подържа от ЕТS – американска компания със седалище New Jersey. (https://www.ets.org)

NB! Ако не са ви необходими IELTS или TOEFL за академичен английски – можете да се явите на IELTS (general version) – много по-лесен е от IELTS (academic version) или TOEFL

 

 • С кой акцент се чувствате по комфортно – северно-американския или британския?

Ако имате повече опит с британския английски (или австралийския английски), можете да се явите на IELTS, тъй като лексиката и акцентът клонят към британския английски. Ако гледате много холивудски филми и харесвате американския идиоматичен английски, по-скоро се явете на TOEFL, тъй като отразява американския английски.

 • Чувствате ли се по-комфортно с широкия обхват на северно-американската лексика и идиоматична система или британската лексика и идиоматична система?

Тук отговорът може би се съдържа в горепосочената информация –  IELTS е за британски английски и TOEFL – за северно-американски английски.

 • Можете ли да пишете, да набирате символи бързо?

Както ще прочетете отдолу в секцията за ключовите разлики между IELTS и TOEFL, TOEFL изисква да наберете есетата си в специални полета от теста. Ако набирате символите твърде бавно – IELTS би бил по-препоръчителен, тъй като там пишете отговорите си на ръка.

 • Бихте ли искали да приключите теста възможно най-бързо?

Ако твърде много се притеснявате по време на тест и искате да приключите възможно най-бързо – изборът между IELTS или TOEFL е по-лесен. TOEFL продължава 4 часа, докато IELTS е значително по-кратък – около 2 часа и 45 мин.

NB! Запомнете – по-кратък не означава по-лесен!

 • Чувствате ли се комфортно с широк обхват от теми, върху които да работите (да отговаряте на въпроси)?

Изпитът TOEFL е направен почти изцяло от въпроси с  възможност за избор на отговора (multiple choice), от друга страна IELTS има много по-широк обхват от въпроси, включващи въпроси с възможност за избор на отговора, запълване на липсващата дума, свързване на думи по смисъл и т.н. Ако не се чувствате комфортно от въпроси с множествена възможност за избор на отговора (multiple choice),   TOEFL не е изпитът за вас.

 • Опитен ли сте във воденето на записки?

Воденето на записки е важен елемент и за двата изпита. Обаче, това е много по-важен елемент за изпита TOEFL. Както ще прочетете отдолу, частта, отнасяща се към слушането (listening section) в частност зависи от това доколко са развити уменията ви за водене за записки. От това ще зависят и отговорите на въпросите.

 

Четене (Reading) buch

TOEFL – ще имате 3-5 секции за четене – за всяка отделено е време по 20 минути. Естеството на материалите е академично.

IELTS – 3 секции за четене –  за всяка е отделено време по 20 минути. Материалите са, както в случая с TOEFL, отнасящи се към академичната среда. Има различни по тип въпроси (въпроси с възможност за избор на отговора, да се запълни липсващата дума, да се свържат думи по смисъл и т.н.)

 

Rossi-Speaks-ListenСлушане (Listening)

TOEFL – частта със слушането е много различна от тази при IELTS. При TOEFL ще имате 40-60 минути, изпълнени със секции за СЛУШАНЕ от лекции или академични разговори (беседи в университет и т.н. ) Водите си записки и отговаряте на въпроси от типа multiple choice.

IELTS – типовете въпроси имат по-широк обхват, както и упражнения с различна дължина. Вие ще отговаряте на въпроси след като преминете през частта със слушането.

 

Writing_12Писане (Writing)

 TOEFL – 2 задачи за писане се изискват и те се извършват на компютър. Първата задача включва написването на есе от 5 параграфа с дължина между 300-350 думи. Воденето на записки е важно, т.к. втората задача изисква воденето на записки при четене на текст и последвала лекция на същата тема. След това се иска да отговорите, използвайки записките си, като напишете текст от 150 – 225 думи. Тази секция включва както слушане, така и писане.

IELTS – 2 задачи: първата е кратко есе от 200-250 думи. Във втората се изисква да се разгледа информационна графика – диаграма, таблица и да се обобщи представената информация в писмен вид.

 BPkpuNfRoI4yBEf5_o6A34XXXL4j3HpexhjNOf_P3YmryPKwJ94QGRtDb3Sbc6KYГоворене (Speaking)

 TOEFL – има разлика и в тази секция. При TOEFL се изисква да запишеш отговорите си на компютър от 45-60 секунди на 6 различни въпроса, базирани на кратки описания/диалози.

IELTS  – продължава 12-14 минути и се извършва с член на изпитната комисия, а не чрез записване на отговори на компютър (TOEFL). Има кратко упражнение за загрявка, състоящо се от кратък разговор, последван от отговор относно някакъв вид картинна симулация и накрая – по-задълбочена дискусия, отнасяща се към темата.

 

 

 

kvalifikacia.bg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар