, ,

Учител в България и учител в другите страни в Европа – едно болезнено сравнение

 

teacher_2549217b

Каква е статистиката в момента – около 1900 учители се търсят за началото на учебната 2014 година – обърнете внимание на бройката – 1900.

Какво означава това?

Отново децата ще  бъдат потърпевши. При подобно търсене директорите са оставени без избор – ще наемат „куцо, кьораво, сакато“, само и само да запълнят дупките и да могат  да стартират годината. Съвсем нормално последствия биха били допълнителна демотивация на учениците и липса на интерес, честа смяна на преподавателите, допълнително обезценяване на преподавателския труд, липса на желание от тяхна страна  да дават най-доброто от себе си и т.н.

Разбира се, че недоволство зрее сред учителите. Просветният министър  Румяна Коларова направи постъпления в тази посока. Преподавателите, които досега са получавали 500 лв., вече ще взимат 530 лв. Възнаграждението на старшите учители става 590 лева.

Това обаче не може да реши задълбочилия се проблем.

Без съмнение учителите е необходимо да бъдат, ако не най-добре платени, то сред най-добре платените. Тяхното значение за изграждането на мирогледа на бъдещите поколения е от изключително значение. А те допринасят и за формирането на младите като личности.

Министър Коларова е специализирала в Лондон – London School of Economics and Political Science, Ню Йорк – New School for Social Research, и Флоренция – European University Institute. Доцент по сравнителна политология в Алма матер „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Политология“ и директор на магистърска програма „Европейска интеграция“.

Надяваме се тази внушителна визитка и опит да се отразят на образованието чрез по-сериозни предложения и реформи.

Учителите имат нужда да почувстват, че са ценни, тъй като точно това чувство за стойност рефлектира върху учениците. Когато чувството е на недоволство и неудовлетвореност, учениците са отдушникът. И тук вече поговорката „каквото повикало, такова се обадило “ се проявява в пълна сила.

Спомням си, когато кандидатствах Българска филология, един от най-често задаваните въпроси беше: „Учител ли ще ставаш?“. Конотацията на въпроса не беше положителна. Естествено той съдържаше скрити под повърхността следните въпроси: „Ти да не си луд?“;

„С толкова малко  ли се задоволяваш в живота?“.

Управляващите и отношението към преподавателите последните години са изградили подобно отношение към най-уважаваната и ценена професия в развитите страни.

Нека приложим статистика за заплащането на общообразователните учители в останалите страни от Еврооа.

Данните са от Европейската комисия за 2013 година.

Статистиката е болезнена.

Забележка – някои цифри варират що се отнася до начално, основно и средно образование, но взетите показатели са доминиращите като запплащане.

Ето и статистика за заплащането на учителите в някои страни от Европа:

МЕСЕЧНО (EUR)      ГОДИШНО (EUR)

България – 500/255 EUR   – 6000лв/3068 EUR

Чехия –                  827                               9930

Дания –               3417                            41 006

Германия –       3735                            44 823

Естония –             679                               8152

Ирландия –      2317                             27813

Гърция –            1133                             13603

Испания –          2611                             31332 

Франция –         2179                              26158

Италия –            2070                              24846

Кипър –              2211                               26539

Латвия –               381                                 4578

Литва –                  314                                 3774

(тук по-добре са платени началните учители, което е интересна зависимост – отчитат трудността при работата с най-малките)

Люксембург       6491                              77897

Унгария –             436                                5240

Малта –                1479                             17753

Австрия –             2676                            32115

Полша –                    519                              6234

Португалия –       1703                            20439

Румъния –               268                               3221

Словения –             1413                             16965

Словакия –               534                               6408

Финландия –          2641                             31699

Швеция –                 2691                             32293

Англия –                  2072                            24874

Хърватска                  727                              8734

Турция –                   1092                             13114

Норвегия –                5311                             63733

Нека да се замислим следващия път, когато има протест, дали да не излезнем и да подкрепим хората?!

Тяхната кауза е и наша кауза!

Андрей Илиев

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар