Нашата мисия

Андрей Илиев, kvalifikacia.bg, фотограф: Велко Ангелов

Андрей Илиев, управител

Нашата мисия е да извършваме академични ориентирания, които да насочват младите към онези специалности,  отговарящи на техните търсения и таланти. Образованието е ценно тогава, когато чрез него осъществяваме желанията си, когато откриваме себе си – само тогава можем да се реализираме като професионалисти и личности.

Нашата мисия е да изградим мрежа от академични консултанти на различни места по света, които да помагат при избора на специалност и учебно заведение.

Нашата мисия е да ви информираме за възможностите, свързани с висшето образование като цяло – обучения, курсове и  семинари, студентски програми и  стажове.

Нашата мисия е да превърнем образованието в осъзнат избор!

С уважение,
kvalifikacia.bg