,

Завършваме средно образование – а сега накъде?

questioning

Какво се случва след като завършим средното си образование?!

Тук ще обърнем внимание на кандидат-студентските изпити и на кандидатстването веднага след завършване на 12 клас.

Масова практика е при кандидатстването след 12 клас решението за избора на профила на обучение (икономически, хуманитарен, технически и прочие) да бъде повлияно от това доколко добре е подготвен ученикът по конкретните предмети, по които се полагат кандидат-студентски изпити – математика, литература, език и т.н.

Горе-долу практиката е следната – избира се предметът, с който ще кандидатстваме първо и впоследствие се разглеждат онези специалности, които са достъпни, ако кандидатстваш с този предмет – те са „n“  на брой!

Ето първото ограничение, което си налагаме! А ако искаме да учим специалност, за която се кандидатства с друг предмет? Какво се случва тогава?

Тя отпада като опция!

Защо се случва това?

Просто масовият подход ни довежда до тези резултати.

Нека да дадем следния пример – харесваме и искаме да учим „Компютърни системи и технологии“.  Приемният изпит, който трябва да се положи, е по математика. В конкретния момент математиката не е най-силният ни предмет – означава ли това, че специалността не е за нас, че трябва да изберем друга и да се откажем? В повечето случаи – ДА!

Нека обаче да разгледаме друг подход!

Първо избираме специалността, която искаме (след детайлно проучване и събиране на информация), впоследствие разбираме, че приемно изискване е изпит по математика – на как да се случи това – не сме подготвени добре! Това няма дотолкова голямо значение  – важното е какво искаме да учим! След като вече сме се ориентирали и знаем, трябва да изпълним изискванията – при достатъчно добра мотивация, стратегия и точно отношение всичко това е постижимо.

Нека да обсъдим и друго интересно и наложило се убеждение в българското общество.

А именно – веднага след завършване да се кандидатства, ако не – сме пройдохи, загубеняци и прочие.

Ако не влезнеш веднага след завършване на средното си образование в каквато и да е специалност – не се гледа с добро око на теб – пускаш се по течението и подобно решение е пагубно!

Много строго убеждение и опасявам се – дълбоко погрешно в основата си! В Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция широка практика е да се направи пауза след завършване на средното образование – 1 или 2 години, в които вече завършилите ученици имат възможност да работят, пътуват и да съберат информация, за да вземат решение какво да учат. Целта на тази пауза е изборът на специалност и професия да е осъзнат! Смятам, че в някои отношения можем да се поучим или то поне да вземем предвид подобни примери и да променим подхода и отношението ни към висшето образование. Просто този избор определя впоследствие развитието ни като личности и бъдещата ни професия – това което ЩЕ БЪДЕМ, това, което ЩЕ ПРАВИМ, това, което ЩЕ РАБОТИМ!

Накратко нека се замислим за подхода ни при избор на специалност :

1)      Какво искаме да учим и да работим и впоследствие как можем  да го постигнем, а не обратното!

2)      Паузата след завършване на средното ни образование не е страшна – НАПРОТИВ – дава ни спокойствие, време за размисъл и възможност да изберем това, КОЕТО НАИСТИНА ИСКАМЕ ДА УЧИМ.  А и време – време да се подготвим и да постигнем желаното!

„Колкото по-осъзнат е изборът ни на специалност – толкова по-полезно ще е висшето ни образование и толкова по-добри ще са последствията от този избор!“

Андрей Илиев

ТОП ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ и ИНИЦИАТИВА НА 2016 ГОД.

kvalifikacia.bg препоръчва:

„Talent Factory“ обучения  от Leader Academy – един специален тип обучения, обединяващи модули за личностно развитие с академично и кариерно ориентиране.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар